Home

Epididymis

De bijbal of epididymis is het orgaan dat bij de man achter de teelbal ( testis) in de balzak ( scrotum) is gelegen. Het is een langwerpig orgaantje dat bestaat uit de afvoergangen die vanuit de teelbal komen. Hier verzamelen zich de rijpe spermacellen ( spermatozoa) tot de eerstvolgende zaadlozing ( ejaculatie ) The epididymis is a coiled tube in three sections. It sits inside the scrotum, attached to the testes. The sperm move from the testes, through the epididymis, and into the vas deferens prior to being mixed with various secretions at the time of ejaculation. During their time moving through the epididymis, sperm mature and gain additional function The epididymis is a long, coiled tube that stores sperm and transports it from the testes. It appears as a curved structure on the posterior (back) margin of each testis. It is comprised of three. paratestis = bijbal. synoniem: Epididymis. Bijbal = ( Epididymis) De Epididymis is het kommavormige orgaan achter de testis, dat bestaat uit een dicht opgerolde buis met een lengte van maar liefst 6 meter. Deze buis, de ductus Epididymis, wordt verderop dikker en ziet er dan oo... Paratestis = 1) Bijbal 2) Epididymis

Een bijbal wordt in de medische wereld ook vaak aangeduid als epididymis. Het betreft het orgaantje dat bij een man achter de teelbal (ofwel testis) in de balzak (het scrotum) ligt. De bijbal is langwerpig van vorm en is opgebouwd uit afvoergangen die afkomstig zijn uit teelbal Acute epididymitis is een (sub)acuut ontstane ontsteking van de epididymis die < 6 weken bestaat. De belangrijkste symptomen zijn eenzijdige scrotale pijn en zwelling van de epididymis. Bij palpatie is de epididymis dik, vast en zeer gevoelig. In het begin kan de epididymis vaak nog worden afgegrensd van de testis

Bijbal - Wikipedi

Epididymitis (ep-ih-did-uh-MY-tis) is an inflammation of the coiled tube (epididymis) at the back of the testicle that stores and carries sperm. Males of any age can get epididymitis. Epididymitis is most often caused by a bacterial infection, including sexually transmitted infections (STIs), such as gonorrhea or chlamydia Bij epididymitis treedt een pijnlijke ontsteking (infectie) van de bijbal op. Pijn, zwelling en roodheid van het scrotum zijn enkele symptomen van de aandoenin Bijbalcyste (Spermatocèle of Epididymiscyste) In de Bijbal, of Epididymis, rijpen de jonge zaadcellen uit, en worden langzaam richting zaadleider getransporteerd. Het gekronkelde buisje waar de bijbal feitelijk uit bestaat is dunwandig Epididymitis is a medical condition characterized by inflammation of the epididymis, a curved structure at the back of the testicle. Onset of pain is typically over a day or two. The pain may improve with raising the testicle. Other symptoms may include swelling of the testicle, burning with urination, or frequent urination. Inflammation of the testicle is commonly also present. In those who are young and sexually active gonorrhea and chlamydia are frequently the underlying cause.

Epididymis: Anatomy, Function, and Treatmen

Epididymitis is when the epididymis -- a long, coiled tube at the back of each of a man's two testicles -- is inflamed. It's usually caused by a sexually transmitted infection, but several. The epididymis is a tube located at the back of the testicles that stores and carries sperm. When this tube becomes swollen, it can cause pain and swelling in the testicles Epididymitis is where a tube (the epididymis) at the back of the testicles becomes swollen and painful. It's often caused by an infection and is usually treated with antibiotics. If the testicles are also affected, it may be called epididymo-orchitis. Check if it's epididymitis De epididymis kan weer opgedeeld worden in het caput, het corpus en de cauda (fig. 6). Aan de onderzijde van de testis gaat de cauda epididymus gaat over in de ductus deferens. Figuur 6. Normale anatomie testis/epididymis/funiculus spermaticus. Door de funiculus spermaticus lopen de arteriën, venen, lymfevaten, zenuwen en de ductus deferens. epididymis. an elongated, cordlike structure along the posterior border of the testis, whose coiled duct provides for the storage, transport, and maturation of spermatozoa. adj., adj epidi´dymal. Vertical section of testis showing the head, body, and tail of the epididymis. From Dorland's, 2000

Epididymis Function, Definition & Anatomy Body Map

Teelbal, zaadbal, testikel of testis (meervoud: testes) is de geslachtsklier van mannelijke organismen. Hier wordt het mannelijk hormoon testosteron geproduceerd en de zaadcellen of gameten gemaakt. De zaadcellen landen daarna in de bijbal.. Bij zoogdieren, waaronder de mens, bevinden zich twee testes in het scrotum (de balzak); een tussen de achterste ledematen aanwezige huidzak tussen de. Epididymis definition is - a system of ductules emerging posteriorly from the testis that holds sperm during maturation and that forms a tangled mass before uniting into a single coiled duct which is continuous with the vas deferens The epididymis is a crescent-shaped coil of thin tubules located inside the scrotum and posterior to the testis. The entire mass of the epididymis is actually a single, 20-foot-long (six-meter) tubule that has been coiled upon itself so tightly that the entire mass of the epididymis is only around 1.5 inches (4 cm) long Epididymis. Author: Shahab Shahid MBBS • Reviewer: Uruj Zehra MBBS, MPhil, PhD Last reviewed: August 31, 2020 Reading time: 7 minutes The epididymis is an essential component of the male reproductive tract.It is a site of sperm storage and maturation until the time of their discharge to the ductus deferens or vas deferens.. In this article we aim to cover the embryology, anatomy, histology. Epididymis definition, an elongated organ on the posterior surface of a testis that stores sperm while they mature and constitutes the convoluted beginning of the vas deferens. See more

epididymis (plural epididymides or epididymises) A narrow, tightly-coiled tube connecting the efferent ducts from the rear of each testicle to its vas deferens, where sperm are stored during maturation The epididymis is a series of small tubes that collects and stores sperm. It is attached to the back of each testicle. One of the most common causes of pain in the scrotum is epididymitis - inflammation of these coiled tubes - which may be due to an infection

epididymis pronunciation. How to say epididymis. Listen to the audio pronunciation in English. Learn more Define epididymis. epididymis synonyms, epididymis pronunciation, epididymis translation, English dictionary definition of epididymis. n. pl. ep·i·did·y·mi·des A long, narrow, convoluted tube, part of the spermatic duct system, that lies on the posterior aspect of each testicle,.

ANAT2241 Covering and Lining Epithelia - Embryology

Epididymis - 5 definities - Encycl

Video: Bijbalcyste - Wat je moet weten over Epididymis

Acute Epididymitis, its Quick Cure - YouTube

Online vertaalwoordenboek. NL:epididymis. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 An infection or pus-filled lump (abscess) in the epididymis that is hard to treat. A tumor or large fluid-filled sac (cyst) in the epididymis. Long-term (chronic) pain, such as after a vasectomy The epididymis also absorbs fluid and adds substances to help nourish the maturing sperm. Each epididymis is directly attached to the testicle so that if the epididymis becomes infected or develops inflammation, the testicle may also develop infection or inflammation Dit testikel en epididymis model laat de interne en externe structuren van de testikel zien samen met de epididymis. Afmetingen (H x B x D): 25 x 10 x 7.5 c Uit het rete testis worden dan de zaadcellen (spermatozoën) vervoerd door de ductuli efferentes naar de bijbal (epididymis). De bloedvoorziening van de testikels wordt verzorgd door de arteriae testiculares. Het bloed wordt vervolgens weer afgevoerd door aders die samen een netwerk vormen: de plexus pampiniformis

Epididymal lesions are most commonly encountered on ultrasonography. Most epididymal lesions are benign; malignant lesions are rare. They can comprise of Benign solid lesionsadenomatoid tumor of the scrotum: most common epididymal mass 4ep... Epididymal lesions are most commonly encountered on ultrasonography Each epididymis is formed by a single convoluted tubule seen in multiple cross sections. It is lined by a tall pseudostratified columnar epithelium. These cells bear stereocilia on their luminal surface that absorb fluid released from the testes along with sperm. In this section, the spermatozoa can be seen in the lumen throughout the epididymis The epididymis remains in close contact with the testis and descends with it into the scrotum. The coiled ductus epididymis (4-6 meters in total length), collectively, is simply called the epididymis and it lies on the posterior surface of the testis. It is divided into a head (caput), a body (corpus), and a tail (cauda) Lexicon: Epididymis (of bijbal) Buis die stevig ingepakt is aan de achterzijde van iedere testikel (of teelbal), die de spermatozoïden (of de zaadcellen) opslaat totdat ze uitrijpen en die ze vervolgens naar de zaadleider (kanaal dat het sperma van de testikels (of de teelballen) naar de urethra (of de urinebuis) vervoert) breng t

ECR 2006 / C-294 / Scrotal high resolution ultrasoundLumbar region | Whitman College

Acute epididymitis bij volwassenen NHG-Richtlijne

 1. Epididymis bijbal, tegen de achterzijde van de zaadbal gelegen en uit de afvoergangen daarvan gevormd langwerpig orgaan, tevens verzamelorgaan van spermatozoën (zaadcellen). anoniem - 17 februari 201
 2. The epididymis is a coiled tube inside your scrotum. It stores and carries sperm from your testicles to your penis. Acute epididymitis lasts for 6 weeks or less. Chronic epididymitis lasts longer than 6 weeks. What causes epididymitis? The cause of epididymitis may be unknown
 3. g in the epididymis. Once formed, you may notice a pea-sized (or larger) ball behind, above, or below one of your testicles where sperm is produced. For spermatoceles, the cyst is typically found on the top of the testicles
 4. Epididymitis is inflammation (swelling and irritation) of the epididymis, a tube at the back of the testicle that carries sperm. This swelling can cause intense pain in the testicle. It can occur in men of any age, though it happens most often in men between the ages of 14 and 35

EPIDIDYMIS. epididymis. (ĕp″ĭ-dĭd′ĭ-mĭs) plural.epididymides. A small oblong organ resting on and beside the posterior surface of a testis, consisting of a convoluted tube 13 to 20 ft (3.97 to 6.1 m) long, enveloped in the tunica vaginalis, ending in the ductus deferens Ontdek de perfecte Epididymis stockillustraties van Getty Images. Kies uit premium Epididymis beelden van de hoogste kwaliteit Adenomatoïde tumoren zijn zeldzaam. Het zijn echter wel de meest voorkomende benigne tumoren van de epididymis. Het onderscheid tussen extra- en intratesticulaire tumoren is belangrijk, omdat vrijwel alle intratesticulaire tumoren maligne zijn. Scro Inglés. Español. epididymis n. noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anatomy: testicle tube) epidídimo nm. nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. Exemplos: el televisor, un piso

Epididymitis - Symptoms and causes - Mayo Clini

The epididymis is small, and it's unlikely that you will be able to feel it clearly with your fingers. You may just be able to detect that there's something soft, which is attached to the testicle In the back of the testicles, there is a coiled tube called the epididymis. This tube stores and carries sperm and is linked to the ejaculatory duct by another tube called the vas deferens

Epididymitis: Pijnlijke ontsteking van de bijbal Mens en

Vind stockafbeeldingen in HD voor epididymis en miljoenen andere rechtenvrije stockfoto's, illustraties en vectoren in de Shutterstock-collectie. Elke dag worden duizenden nieuwe afbeeldingen van hoge kwaliteit toegevoegd In this group, the epididymis usually becomes infected in the setting of bacteruria secondary to bladder outlet obstruction (e.g., benign prostatic hyperplasia) . In older men, nonsexually transmitted acute epididymitis is also associated with prostate biopsy, urinary tract instrumentation or surgery, systemic disease, and/or immunosuppression

Alle NTvG-publicaties over covid-19, en meer betrouwbare informatie.. Sluite epididymis vertaling in het woordenboek Nederlands - Kroatisch op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Find epididymis stock images in HD and millions of other royalty-free stock photos, illustrations and vectors in the Shutterstock collection. Thousands of new, high-quality pictures added every day

Vasectomy Reversal - Reinforcement 9-0 sutures placed

Bijbalcyste - Medisch Spectrum Twent

 1. The Epididymis: From Molecules to Clinical Practice: A Comprehensive Survey of the Efferent Ducts, the Epididymis and the Vas Deferens: Robaire, Bernard, Hinton, Barry: Amazon.n
 2. The Epididymis, Sperm Maturation and Fertilisation en meer dan één miljoen andere boeken zijn beschikbaar voor Amazon Kindle. Meer informati
 3. Epididymitis definition is - inflammation of the epididymis. Time Traveler for epididymitis. The first known use of epididymitis was in 1852. See more words from the same yea
 4. Controleer 'epididymis' vertalingen naar het Sloveens. Kijk door voorbeelden van epididymis vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 5. Online vertaalwoordenboek. ES:epididymis. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Epididymitis - Wikipedi

 1. Media in category Epididymis The following 5 files are in this category, out of 5 total. Drawing of epididymis of reptile, monotreme and scrotal mammals.jpg 4,720 × 2,605; 2.02 M
 2. GET LECTURE HANDOUTS and other DOWNLOADABLE CONTENT FROM THIS VIDEOSUPPORT US ON PATREON OR JOIN HERE ON YOUTUBE.https://www.patreon.com/medsimplifiedThe tes..
 3. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.
 4. The epididymis is an internal reproductive organ in males that transports and stores sperm cells that were first produced in the testes. The epididymis is also the site of sperm maturation. Sperm that are produced in the testes are not fully developed and are not able to fertilize an egg yet
 5. The epididymis is the part of the human male reproductive system. It is the tube that holds the testicles in place. It stretches from the back of each testicle to the van deferens. Parts. The dinges is made up of three parts: The head (Caput) The body (Corpus) The tail (Cauda) Uses. Sperm made.
 6. The epididymis is an androgen-dependent tissue, and atrophy can be seen in response to decreased testosterone, decreased dihydrotestosterone (e.g., 5α-reductase inhibition), or androgen receptor antagonism. Epididymal atrophy is a common age-related finding that is associated with testicular degeneration/atrophy

Epididymitis: Causes, Symptoms, and Treatments for

HE4 (humaan epididymis proteïne 4) Doel. Bepalen van humaan epididymis proteïne 4 (HE4) in serum. Benodigde klinische informatie. Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, geboortedatum, geslacht). Beschrijving methoden. HE4-bepalingen worden uitgevoerd op basis van sandwich-immunoassays Epididymitis (inflammation of the epididymis; see the image below) is a significant cause of morbidity and is the fifth most common urologic diagnosis in men aged 18-50 years. Epididymitis must be differentiated from testicular torsion, which is a true urologic emergency Hoe om te zeggen epididymis Engels? Uitspraak van epididymis met 2 audio-uitspraak, 5 synoniemen, 13 vertalingen, en nog veel meer voor epididymis Surgical removal of the epididymis (epididymectomy) is required in tuberculous epididymitis. Bilateral disease of the epididymis may result in infertility. Figure 1 Optical diagram of a simple epidiascope in two modes of operation [for the sake of simplicity, only one light source—an incandescent lamp (2) —is shown]: (a) episcopic projection, (b) diascopic projection The epididymis provides spermatids (immature sperm) the environmental pH, solutes, and proteins they need to become spermatozoa, which are fertile and capable of both egg recognition and motility

O-Health Topics-Epididymo-orchitis

Epididymitis is swelling (inflammation) of the tube that connects the testicle with the vas deferens. The tube is called the epididymis Each epididymis is linked to the ejaculatory duct by a tube called the vas deferens. This tube runs from the lower part of the scrotum into the inguinal canal. It then moves through the pelvis, behind the bladder. This is where the vas deferens joins with the seminal vesicle and forms the ejaculatory duct

Epididymitis: Signs, Diagnosis, and Treatmen

Een spermatocèle is een holte die gevuld is met spermacellen. Deze is vaak los van de zaadbal te voelen Epididymitis is een ontsteking van de epididymis (de bijbal, vlak naast de testikels - of teelballen - die mede zorgt voor de productie van sperma). Orchitis betekent: ontsteking aan de teelbal. Omdat de teelbal en de bijbal zo dicht bij elkaar liggen, is het vaak moeilijk om aan te geven welke van de twee ontstoken is en of ze niet allebei ontstoken zijn

Betekenis epididymis. Er is al veel gezocht naar de betekenis van epididymis en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! Categories: WatBetekentHet.nl Het restant van de tunica vaginalis blijft als een zak de testis en epididymis bedekken. De tunica vaginalis bestaat uit twee lagen: de viscerale en de pariëtale plaat. De viscerale plaat zit aan de binnenkant en houdt de testis en de epididymis bij elkaar. De viscerale plaat bedekt de testis niet helemaal, de pariëtale laag doet dat wel Misschien krijgt het een update. Of het bestaat niet meer The epididymis can be subdivided into the caput, corpus and cauda (fig. 6). At the bottom of the testicle, the epididymal cauda changes into the ductus deferens. Figure 6. Normal anatomy of the testicle/epididymis/spermatic cord. Arteries, veins, lymph vessels, nerves and the ductus deferens (ejaculatory duct) run through the spermatic cord

Epididymitis - NH

Belangrijkste verschil - Epididymis versus zaadbalkanker. De meeste mensen denken dat epididymis een naam voor een ziekte is. Epididymis is echter slechts een deel van het mannelijke voortplantingssysteem dat het transport en de rijping van de spermatozoa vergemakkelijkt The epididymis is the coiled tube at the back of the testicle. In most cases, an infection causes this inflammation. Orchitis is an infection of the testicle. It is much less common than epididymitis. Orchitis usually spreads to the testicle through the bloodstream Ontdek de perfecte stockfoto's over Epididymis en redactionele nieuwsbeelden van Getty Images Kies uit premium Epididymis van de hoogste kwaliteit bijbal, bestaande uit de uitlozingsbuizen van de zaadbal The epididymis (/ ɛ p ᵻ ˈ d ɪ d ᵻ m ɪ s /; plural: epididymides / ɛ p ᵻ d ᵻ ˈ d ɪ m ə d iː z / or / ɛ p ᵻ ˈ d ɪ d ə m ɪ d iː z /) is a tube that connects a testicle tae a vas deferens in the male reproductive seestem.It is present in aw male reptiles, birds, an mammals. It is a single, narrae, tichtly-coiled tube (in adult humans, sax tae seiven meters in lenth.

Definition, Synonyms, Translations of epididymitis by The Free Dictionar Cyst of epididymis. The cyst is a benign, rounded neoplasm, inside of which is a liquid content of serous, hemorrhagic or purulent nature. Small cysts in the head of the epididymis are detected by chance, and do not require surgical treatment. The man is sent to the operation to remove the tumor, if

Startpuntradiologie

Given that the epididymis appears to be more susceptible to inflammation and immune reactions than the testis, and thereby represents the weaker link in protecting developing sperm from the immune system, it is probably time this imbalance in knowledge was addressed The epididymis has three parts. Near the top of the testicles is the head of the epididymis, which stores newly created sperm until they are ready to undergo maturation. Next is the body, a long, twisted tube where the sperm matures. This maturation takes approximately one week, as sperm travel through the tube

Orchitis

Epididymis definition of epididymis by Medical dictionar

Inflammation of the epididymis, or epididymitis, is commonly seen in the outpatient setting. Etiology and treatment are based on patient age and the likely causative organisms. Epididymitis. Description. Lying upon the lateral edge of the posterior border of the testis is a long, narrow, fiattened body, named the epididymis.. The epididymis consists of a central portion or body; an upper enlarged extremity, the head (globus major); and a lower pointed extremity, the tail (globus minor), which is continuous with the ductus deferens, the duct of the testis epididymis [bijbal] {1832} < grieks epididumis, van epi [bij] + didumos [dubbel, tweelingen], gevormd van dis [tweemaal] + duo [twee]. Overige werken Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) - alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB The epididymis showed moderate chronic inflammatory changes with cystic dilation of ducts and no evidence of spermatogenesis; no pathologic features could be found in the surrounding soft tissue and the spermatic cord

Epididyme anatomy Britannic

v./m., bijbal. Laatste exemplaren! Bestel nu de Encyclopedie van de Evolutiebiologie door prof. dr. Nico M. van Straalen What does epididymis mean? A long, narrow, convoluted tube, part of the spermatic duct system, that lies on the poste.. The epididymis is a comma shaped, elongated structure composed of a single, fine tubular structure estimated up to 6 meters (approximately 20 feet) in length. This tube is highly convoluted and tightly compressed (average size of approximately 5 cm) to the point of appearing solid Download 2 Epididymis footage clips en stock video. Fotosearch - 's Werelds Stockfotografie - Één Website T Epididymis Corpus is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Epididymis Corpus en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker

Proximal Penis

Epididymis - an overview ScienceDirect Topic

The epididymis is an important site for sperm maturation and an essential part of the sperm transport system. The vas deferens then transports sperm from the epididymis to the urethra,. The testes and epididymis are paired structures, located within the scrotum. The testes are the site of sperm production and hormone synthesis, while the epididymis has a role in the storage of sperm. In this article, we shall look at the anatomy of the testes and epididymis - their structure, vasculature, innervation and clinical correlations The epididymis is responsible for transporting and storing maturing sperm. Men can have either acute or chronic versions of epididymitis. Acute epididymitis is signaled by sudden and severe symptoms. A case of epididymitis that persists for more than six weeks is considered chronic Uw huidige zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd, probeer het opnieuw en vind snel het boek wat u nodig heef Epididymis. Sperm move from the seminiferous tubules within each testis, through the rete testis and the efferent ductules, to the epididymis, and hence to the vas deferens.Passage through the epididymis contributes to sperm maturation.The columnar epithelial cells lining the epididymis absorb testicular fluid, secrete a variety of factors for sperm cell maturation and maintenance, and remove.

Emergency UltrasoundGleason grading system - Humpath

epididymis barrier and alters the expression of sev- eral tight junction proteins, such as occludin. 234 It has also been shown that there is a loss of integrity of th HE4 : Human epididymis protein 4 (HE4) belongs to the family of whey acidic four-disulfide core (WFDC) proteins. Currently, the biologic function of HE4 is unknown. HE4 has been shown to be overexpressed in 93% of serous, 100% of endometrioid, and 50% of clear cell ovarian carcinomas. In a study of 233 patients with a pelvic mass, including 67 with epithelial ovarian cancer, HE4 had a higher. The epididymis is the part of the human male reproductive system. It is the tube that holds the testicles in place. It stretches from the back of each testicle to the van deferens. Epididymis; Adult human testicle with epididymis: A. Head of epididymis, B. Body of epididymis,.

 • Mexicaanse chocoladeflan.
 • Game of Thrones seizoen 8.
 • Acsi zoover camping riarena.
 • Brief voor de koning personages.
 • Group GT3.
 • Postzegels niets meer waard.
 • Hobbit house name.
 • Jachtseizoen app downloaden.
 • Europese dwergooruil.
 • Bloemschikken voorjaarsbloemstuk maken.
 • Vacature Ergotherapeut Curaçao.
 • Camping Spiaggia Caldonazzo.
 • Alicante prijzen eten.
 • Vomar Supermarkt Eindhoven.
 • SDS max boor 50mm.
 • Woorden met eu lezen.
 • GFT bakje Action.
 • Blauw in het Engels.
 • SDS max boor 50mm.
 • Bo Nam tripadvisor.
 • Waterkering dorpel buitendeur.
 • Brood bewaardoos Wesco.
 • Teken van overleden moeder.
 • Cliff Burton grave.
 • Close to my fire Beth Hart Joe Bonamassa.
 • AVI start.
 • Kloofmachine Cranenbroek.
 • Skyteam pbr zadel.
 • Tommy Lee Amsterdam.
 • White Collar Videoland.
 • Dierenpark.
 • Flybe vliegtuigen.
 • Siam Park gesloten.
 • Dankbetuiging zeswekendienst.
 • Waterontharder hars.
 • Stug 3 for sale.
 • Feest Herwijnen.
 • Logopedische oefeningen woordenschat.
 • Traditionele Dirndl jurk.
 • Cable fly apparaat.
 • Vliegende vis Speelgoed.