Home

Bedrijfswetenschappen secundair onderwijs

Bedrijfswetenschappen - Universiteit Leide

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 3e GRAAD Bedrijfswetenschappen Bedrijfsorganisatie Commerciële Organisatie Internationale Handel en Logistiek Ondersteuner Toerisme Logistiek Onthaal, Organisatie en Sales Aanvuller Magazijnmedewerker Polyvalent Administratief Verpakke Bedrijfswetenschappen. De afdeling Bedrijfswetenschappen houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van ondernemerschap, organisatiepsychologie en insolventie. Op de afdeling werken docenten en onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals marketing, economie, finance, strategie en de gedragswetenschappen 5.1 Algemeen secundair onderwijs Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid. Je moet een richting kiezen. Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. Om dat zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt onderwijskiezer je op weg Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs. Aantal studenten: het aantal leerlingen uit deze secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs

Gewoon secundair onderwijs Huidige structuur SO. In onderstaand schema zie je de situatie voor het schooljaar 2020-2021. Vj = voorbereidend jaar op hoger onderwijs Se-n-Se = secundair na scundair of specialisatiejaar na TSO of KSO. Volledige nieuwe structuur SO Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu. OV4 omvat 3 graden, 4 onderwijsvormen en een groot aantal studierichtingen Alle samenzettingen over gans het secundair onderwijs zijn vanuit de regelgeving toegelaten. Ook in het tweede jaar B wordt er gedifferentieerd , met zowel kans om te verdiepen als te remediëren. Omdat het hier over een groot pakket uren gaat - 10 - kan de leerling daarnaast maximaal 3 basisopties en pakketten combineren De I-Like-junior kan gebruikt worden in de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs. Er is een tekst- en een fotoversie. Studiehouding: I-Study-junior. Een goede studiehouding is erg belangrijk voor studiesucces in het secundair onderwijs In Vlaanderen is het secundair onderwijs het onderwijs dat in de regel wordt gevolgd tussen 12 en 18 jaar. Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs in Vlaanderen en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt.. Vóór de onderwijshervormingen werd de term middelbaar onderwijs gebruikt. . In Nederland heet het secundair onderwijs.

Video: Onderwijskieze

Ze zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden over het algemeen enkel gedefinieerd naar aanleiding van acties die u uitvoert en die u in staat stellen om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden (definitie van uw privacyvoorkeuren, connectie, invullen van formulieren, enz.) De Examencommissie secundair onderwijs publiceert voor elk vak uit het examenprogramma een vakfiche.U kunt alle vakfiches ((opent in nieuw venster)) raadplegen op de website van de Examencommissie secundair onderwijs (kies de optie 'toon vakfiche' of klik op 'download', naargelang de beschikbare opties).. Een vakfiche beschrijft de leerdoelen, de leerinhouden, en het verloop van het examen Wegwijs in het secundair onderwijs Welkom! Maak je in september de overstap naar het secundair onderwijs? Een belangrijke keuze, waar je misschien nog heel wat vragen bij hebt. Via deze website willen we je zo goed mogelijk informeren en voorbereiden op deze stap Info voor het secundair onderwijs: Wil je een Comfort (Plus) Pack bestellen? Gelieve dan te registreren én in te loggen Economie Direct 5/6 Bedrijfswetenschappen Handleiding . In winkelmandje. Economie Direct 5/6 Bedrijfswetenschappen Leeropdrachtenboek . € 22,85 Incl. BTW. In winkelmandje. Economie Direct 6 Algemene economie Bordboek. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen organiseert op elk van haar campussen net voor de start van het academiejaar cursussen wiskunde met specifieke economische toepassingen voor wie zijn kennis wil opfrissen. Hieronder vind je een overzicht van de opleidingsspecifieke en algemene cursussen die aangeboden worden op Campus Brussel.. Info over de data voor academiejaar 2021-2022 volgt.

Modernisering secundair: nieuw model voor studierichtingen

 1. Info voor het secundair onderwijs: Wil je een Comfort (Plus) Pack bestellen? Gelieve dan te registreren én in te loggen als leerkracht. Economie Direct. Economie Direct 5/6 Bedrijfswetenschappen Bordboek Plus . € 45,00 Incl. BTW. In winkelmandje. Economie Direct 5/6 Bedrijfswetenschappen Handleiding
 2. 10-apr-2017 - Economische topper 6 - bedrijfswetenschappen (Losbladig). Economische Topper behandelt de leerinhouden van economie in het aso. Economische Topper 6..
 3. Bedrijfswetenschappen. Bedrijf en organisatie. Toerisme. Organisatie en Logistiek. Basis Organisatie en Logistiek. MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN. Zorg- en. GEACTUALISEERDE MATRIX 3DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS (*) niche-opleiding. Finaliteit Doorstroom. naar. a. cademische en of professionele bachelor. Dubbele finaliteit. naar
 4. Secundair onderwijs; Gedragswetenschappen; Info voor het secundair onderwijs: Wil je een Comfort (Plus) Pack bestellen? Gelieve dan te registreren én in te loggen als leerkracht. Gedragswetenschappen. Artikelen 1 tot 12 van 24 in totaal Sorteer op. Toon. per pagina. Tonen als:.

Secundair onderwijs - Wikipedi

Dit is het leeropdrachtenboek Bedrijfswetenschappen (update 2016) van de methode Economie Direct in het vijfde en zesde jaar van het aso Info voor het secundair onderwijs: Wil je een Comfort (Plus) Pack bestellen? Gelieve dan te registreren én in te loggen als leerkracht. Gedragswetenschappen. 4 artikel(en) Sorteer op. Toon. per pagina. Tonen als: Code Gedragswetenschappen 5 (GO!) Bordboek Plus . In winkelmandje. Code. Boekoscoop wil de leerlingen van de eerste graad a-stroom secundair onderwijs tot lezen brengen via verfilmde boeken. Hiervoor beschikt de website over een literatuurlijst, verwerkende opdrachten en mogelijke aanpakken voor de leerkrachten Bedrijfswetenschappen Leiden, Leiden. 134 vind-ik-leuks. Bedrijfswetenschappen is in Leiden geen studie op zich, maar je kunt bedrijfswetenschappen wel op allerlei manieren combineren met je hoofdstudie Op 1 september 2021 start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. Die modernisering combineert een vernieuwing van de structuur van het studieaanbod met een vernieuwing van het curriculum.De voorbije maanden informeerden we je gaandeweg over de inhoudelijke klemtonen van de nieuwe studierichtingen via de uitgebreid

Op de website onderwijsdoelen vind je alle doelen die de overheid vastlegt voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs. Hier vind je het ontwerp van de gemoderniseerde onderwijsdoelen (onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement) voor de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs voor de helpdesk: mail naar helpdesk.llinkid [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Met de digitale tool LLinkid kun je de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aanpassen, de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen vanuit het eigen pedagogisch project Codi-groepen studiegebieden secundair onderwijs Je bent hier: Home » Secundair » Modernisering so » Tweede en derde graad » Studierichtingsprofielen » Studierichtingsprofielen tweede graad D-finalitei

Aanbod van opleidingsonderdelen van het honoursaanbod voor

Katrien Van Valckenborgh | Leuven, Flanders, Belgium | Coördinator onderwijs en studenten - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven | 367 connections | See Katrien's complete profile on Linkedin and connec Leraar Secundair Onderwijs; Economie Economie Het geheim van succes is in eerste instantie: er klaar voor zijn., zei Henry Ford. En jij zal er klaar voor zijn na deze opleiding! Je scherpe, (positief Bedrijfswetenschappen A + B (4 + 3 studiepunten).

Leerstof en studiemateriaal voor de Examencommissie secundair

 1. Diploma secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs Diploma havo. Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs Diploma vmbo - basisberoepsgerichte leerweg. Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs (+ 1 e leerjaar van de 2 e graad BSO) Diploma vmbo.
 2. In het algemeen secundair onderwijs (ASO) bereiden we de leerlingen voor op het hoger onderwijs. Een ASO-leerling moet dus de nodige studiediscipline kunnen opbrengen en een open culturele belangstelling tonen voor de maatschappij. Een ASO-leerling moet kunnen redeneren, afstand kunnen nemen van het concrete en leergierig zijn
 3. Salaris leerkracht secundair onderwijs (indexcoëfficient juli 2017) Voorbeeld van diploma's Salarisschaal.
 4. Examencommissie secundair onderwijs. We heropenen het examencentrum op 30 november maar zorgen ervoor dat het aantal kandidaten per sessie sterk beperkt is
 5. Je leert op je eigen tempo. Les volgen in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO), kan je zowel overdag als 's avonds, op weekdagen of in het weekend, via contactonderwijs of via afstandsonderwijs. Dat zorgt er voor dat je leren kan combineren met een job en met je gezin. Er zijn 4 mogelijkheden om je diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs te behalen
 6. ste 28 wekelijkse lesuren gedurende hetzij 40 weken per jaar hetzij 20 weken per jaar in die structuuronderdelen waarvoor de duurtijd in semesters wordt uitgedrukt [36 Decr. van 20/04/201
 7. imumdoelen van ons onderwijs. Deze

Wegwijs in het secundair onderwijs

De goedkeuring bij dubbele meerderheid binnen het betrokken LOP secundair onderwijs wordt bereikt wanneer enerzijds meer dan de helft van de aanwezige onderwijsparticipanten (directies en schoolbesturen gewoon secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en CLB's gelegen in het LOP-gebied) en anderzijds meer dan de helft van de aanwezige niet-onderwijsparticipanten (vakorganisaties. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceert diverse rapporten, jaarboeken, brochures met cijfergegevens over het onderwijs in Vlaanderen Ontdek 1.135 openstaande vacatures voor Leerkracht Secundair Onderwijs op VDAB.be. Zoek snel en gemakkelijk in onze jobdatabank. Vind de job van je drome U kunt uw diploma secundair onderwijs behalen via het volwassenenonderwijs (vroeger heette dit tweedekansonderwijs). In het volwassenenonderwijs wordt het lessenpakket verdeeld in kleinere modules. Zo kunt u zelf de duur en het tempo van uw opleiding bepalen

Leerlingen van de 3de graad technisch secundair onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar de nieuwe opleiding Defensie en Veiligheid volgen. Dat zijn de federale ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Justitie, de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk en de vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers recent overeen gekomen. De nieuwe opleiding zal een opstapje zijn richting. Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2021-2022 Alle uitgebrachte adviezen. De Vlor werkt aan. Taalscreening Nederlands in het kleuteronderwijs. Bespreking: 03/02/2021 Visie over de toekomst van de Regionale Technologische Centra (RTC) Advies over.

Inspireren kan je leren Als leraar secundair onderwijs inspireer en motiveer je jongeren. Je begeleidt leerlingen in hun persoonlijk leer- en groeiproces tot sterke, zelfstandige persoonlijkheden. Je neemt hen mee in jouw passie voor een vak. Aan hogeschool UCLL word je een vernieuwende en ondernemende leerkracht die het verschil maakt voor alle jongeren Welkom op de website over inschrijven in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Hier vindt u alle informatie over hoe u uw kind moet inschrijven en wanneer. Hebt u andere vragen zoals 'Hoe kiest u een school? Hoe leert u scholen kennen? Waar vindt u een overzicht van alle scholen? Hulp nodig?' Hier vindt u het antwoord. Wilt u het belangrijkste nieuws ove Als je in de derde graad de keuzemodule Logistiek gevolgd hebt, is Logistics een logisch vervolg van je traject. Deze relatief nieuwe studierichting biedt een antwoord op het tekort aan logistieke medewerkers op de arbeidsmarkt Deze lerarenopleiding stoomt je klaar om aan de slag te gaan als leerkracht in het secundair onderwijs met lesbevoegdheid voor twee vakken die je zelf kiest. Als toekomstige leraar ga jij straks een belangrijke rol opnemen, niet enkel op school, maar ook in onze superdiverse maatschappij. Jij wordt als afgestudeerde in het werkveld - zowel in het officieel als in het vrij onderwijs - met. In het secundair onderwijs zijn de leerlingen van de tweede en derde graad overgegaan op maximaal 50% contactonderwijs. In het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven: Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen

Onderwijs.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Contacteer on Beste ouder, beste leerling, Via onderstaande filmpjes willen we jullie graag wegwijs maken in de structuur van het secundair onderwijs. - inleiding: het keuzeproces - structuur van het SO: 1e leerjaar A en B - structuur van het SO: 2de leerjaar A en B - structuur van het SO: 2e en 3e graad - keuzebegeleiding Onderwijskiezer.be is de website bij uitstek om informatie over het secundair. Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen Op zoek naar een leuke, uitdagende job in onze school? Bekijk hier onze jobaanbiedingen en misschien word jij onze collega wel!. Wil je solliciteren? Vul dan in deze sollicitatiedatabank jouw persoonlijke gegevens in

Economie Direct - Economie en handelsvakken - Secundair

Educatief graduaat secundair onderwijs aan VIVES Zuid en VIVES Noord Heb je een diploma secundair onderwijs en/of een graduaatsdiploma en kun je minstens drie jaar nuttige beroepservaring in een technisch of praktisch vak bewijzen, dan kun je leraar worden via de educatieve graduaatsopleiding aan VIVES Brugge Xaverianenstraat of VIVES Kortrijk Buitengewoon secundair onderwijs Aanmelden voor 1A en 1B Type 9 OV4 Maandag 29 maart 2021 van 19u tot en met 20u IBSO De Horizon Klik hier voor meer info. Inschrijven in een school secundair onderwijs in Aalst in 2020-2021. Hoe schrijf ik mijn kind in? Is er nog plaats? Check de vrije plaatsen per school op deze website van het LOP Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie: de helpdesk van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie en maak een nieuw ticket aan; Faculteit Wetenschappen: Uiteraard beschik je nog niet over een diploma secundair onderwijs. Je schrijft in met een creditcontract Smoel | 7 Publiciteit en illustratie. Van muurschilderingen, huisstijlen, fotografie tot ontwerpen: hiervoor kan je terecht bij het grafisch leerbedrijf Smoel! Locatie: Patersstraat 28, Turnhout. Contact: smoel@heilig-graf.be. SevenHair en Hair Lounge | 7 Haarstilist. Laat je haar in model brengen en geniet van een heerlijk verwenmomentje voor jezelf

Secundair onderwijs is een professionele bacheloropleiding van drie jaar, met telkens 60 studiepunten. Het programma verschilt van campus tot campus. Studieprogramm Campus Hast Hast Katholiek Onderwijs Hasselt Secundair Onderwijs Welkom. Eerste graad. Voltijds SO 3-7. Deeltijds SO. HBO5 Verpleegkunde. Meer. Welkom op Campus Hast. Een sterk team staat klaar om in te spelen op jouw vragen en je gepaste uitdagingen voor te leggen Secundair onderwijs Techniek Veiligheidsvoorschriften Dit lespakket bestaat uit een PowerPoint om les te doceren, twee testen om leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben niet te beoordelen op één test, een stappen plan voor het veilig gebruik van een de kolomboormachine en een online tool voor permanente evaluatie (formatie) in verband met veilig werken secundair onderwijs Beleef een interactieve rondleiding of een workshop op maat van jouw klas. Ontdek de hoofdtentoonstelling Het verhaal van mensen en machines, de vernieuwde drukkerijafdeling of ga met je klas aan de slag in onze Tinker Studio

Daarnaast krijg je een flinke dosis bedrijfswetenschappen, waarin je leert hoe je een bedrijf kan 'managen' via deelvakken als kostenbeheersing en analyse van de boekhouding. De component Wiskunde klimt in deze richting naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening Steeds meer leerlingen beginnen hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs zonder dat ze een getuigschrift van het basisonderwijs hebben gehaald. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid. 2. Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs voor schooljaar 2020-2021. Uitzonderlijk kunnen leerlingen die aan het einde van het schooljaar 2019-2020 in de basisschool, na het volgen van het zesde leerjaar, geen getuigschrift basisonderwijs halen toch toegelaten worden tot het eerste leerjaar A van de eerste graad van het secundair onderwijs Godsdienstleraar secundair onderwijs worden. icon-icon-artikel. Gepubliceerd op woensdag 27 maart 2019 - 14:53. Afdrukken. OPLEIDING LEERKRACHT ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS . Een godsdienstleraar heeft een boeiende en uitdagende job Steeds meer leerlingen beginnen hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs zonder dat ze een getuigschrift van het basisonderwijs hebben gehaald. Dat bl..

Het onderwijs verandert elke dag. Scholen, klassen, leerlingen Iedereen is anders. Als praktijkleerkracht leer je je vak aan klasgroepen waarin diversiteit centraal staat. Binnen het Educatief Graduaat in het Secundair Onderwijs focussen we op de vaardigheden die een praktijkleerkracht nodig heeft om les t DIGITAAL. CATALOGUS SECUNDAIR ONDERWIJS 2019. Diddit voor de volgende reeksen! Diddit is beschikbaar voor veel reeksen van Uitgeverij VAN IN. Bekijk hieronder een overzicht van alle vakken en.

Opfriscursussen Campus Brussel - Faculteit Economie en

Secundair onderwijs krijgt afkoelingsperiode voor krokusvakantie, geen mondmaskerplicht voor kinderen De week voor de Krokusvakantie gaan de middelbare scholen dicht Eerstvolgend infomoment Secundair Onderwijs: Online Infodag 27 februari 2021. Infomomenten Inschrijven. van student tot leerkracht. Het studieprogramma van de educatieve bachelor Secundair Onderwijs bestaat uit 3 grote clusters: algemene vorming, praktijk en onderwijsvakken LAB Gedreven Onderwijs, dat is vooral ook een zorgvuldig samengesteld team van uitzonderlijk gedreven leerkrachten. Zij doen aan co-teaching, werken samen de projecten uit, spelen op elkaar in en inspireren elkaar over de vakgrenzen heen. Zo kunnen ze jou echt prikkelen en uitdagen, je echt leren denken en doen. Zelf blijven ze ook leren Inschrijvingen in het voltijds secundair onderwijs vanuit het deeltijds onderwijs. Referentienummer: MLER_2016_025. De HBO-opleiding Verpleegkunde - reglementaire aspecten. Referentienummer: MLER_2016_019. Bijlagen: Bijlage 01 - Meedelen van het niet-geslaagd zijn voor een module in de opleiding HBO Verpleegkunde

Economische topper 6 - bedrijfswetenschappen

Gedragswetenschappen - Secundair onderwijs

 1. De publicatie beschrijft de resultaten van de peiling natuurwetenschappen in de eerste graad van het secundair onderwijs (A-stroom). De peiling gaat na of de leerlingen de eindtermen natuurwetenschappen beheersen. In totaal namen 3369 leerlingen uit 112 secundaire scholen in Vlaanderen deel
 2. Bestuur en beleid. Gemeentediensten, gemeenteraad, College van Burgemeester en Schepenen, bekendmakingen, media,meerjarenplan en jaarrekeningen gemeente, OCMW en AGB, vacatures.
 3. Vind scholen en opleidingen via de studiegebieden in het secundair onderwijs
 4. Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs
 5. leraar secundair onderwijs worden heb je een diploma secundair onderwijs? Dan kan je een educatieve bachelor secundair onderwijs behalen in 3 jaar in het dagonderwijs in Heverlee of Diepenbeek of 4 jaar avondonderwijs (in Diepenbeek). Lees meer of contacteer een trajectcoach. Ben je loodgieter, bakker, kapper, schrijnwerker of heb je een ander beroep
 6. De verkorte educatieve bachelor Secundair onderwijs bereidt je voor op de reële praktijk van een leraar en wat het betekent om met klas- en leergroepen te werken. Je krijgt een degelijke training in het lesgeven, oefent je communicatieve en teamgerichte skills en ontdekt de rol van de leraar (tegenover leerlingen, binnen het onderwijs en in de samenleving)

Economie Direct 5/6 Bedrijfswetenschappen

 1. Ideeën voor het secundair onderwijs Ideeën voor het buitengewoon onderwijs Ideeën voor OKAN Strategieën voor het volwassenenonderwijs Ideeën voor kwaliteitsvol beleid Professionalisering Softwareleveranciers, Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren
 2. Secundair onderwijs In Vlaanderen is het secundair onderwijs het onderwijs dat in de regel wordt gevolgd tussen 12 en 18 jaar. Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en-of op de arbeidsmarkt
 3. Wegwijs in het secundair onderwijs. De overstap naar het secundair onderwijs is een grote stap waar heel wat bij komt kijken. Daarom slaan Vrij CLB Limburg, de Limburgse GO! CLB's en het Provinciaal CLB Limburg de handen in elkaar en gaan online
 4. stens twee domeinen. Daarom kies je twee onderwijsvakken. Al kan je (later) nog altijd voor een extra onderwijsbevoegdheid gaan. Niet- confessionele zedenleer kun je combineren met één van volgende onderwijsvakken

Secundair Onderwijs Boekoscoo

Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen in de derde graad secundair onderwijs een nieuwe opleiding 'Defensie en Veiligheid' volgen. Dat hebben de Vlaamse mini.. Buitengewoon secundair onderwijs. Je kan op verschillende manieren naar een school zoeken: Op type. Type basisaanbod: voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs Secundair onderwijs: cursussen inkijken. Op deze pagina vind je een selectie van de cursussen uit de bachelor secundair onderwijs. Klik op een link om de cursus te bekijken. Algemene didactiek 1 Handboek algemene didactiek 2 Handboek psychologie De leraar @21ste eeu Het secundair onderwijs. Om een juiste studie- en schoolkeuze te maken, is een goede kennis van het onderwijslandschap essentieel. Op dit vlak speel jij als leerkracht een belangrijke rol: voor veel van je leerlingen en hun ouders ben jij de eerste in lijn met kennis over het Vlaamse onderwijs Poëziesterren secundair onderwijs De Poëziesterren geven poëzie een prominente plaats in het secundair onderwijs. In navolging van het succesvolle project Gouden Poëziemedaille & Poëziesterren dat sinds 2014 bestaat, wordt ook een laagdrempelig poëzieproject uitgerold in het secundair onderwijs, wat aansluit bij de ambitieuze doelstellingen in de beleidsplannen van de ministers van.

SECUNDAIR ONDERWIJS 15+ Thema: Ontwikkeling Subthema: Seksualiteit Zwart gat - Burns INHOUD Zwart gat vertelt het verhaal van enkele pubers. Ze hebben een seksueel overdraagbare ziekte, bij de ene al wat zichtbaarder dan bij de andere. De ene krijgt een staart, de andere een extra mond De jongeren trekken zich terug in het bos e Ontwikkelingsschalen_3_gewoon_secundair_onderwijs.docx 3/18 1 Toelichting Alle informatie over een doorlichting vind je op onze website www.onderwijsinspectie.be. Toelichting bij het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK) vind je op www.mijnschoolisok.be. Via de hyperlinks in deze publicatie krijg je meer achtergrondinformatie Het voltijds secundair onderwijs is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zijn in het secundair onderwijs 6 leerjaren. Voor bepaalde studierichtingen zijn er 7de specialisatiejaren. In Brussel zijn er meer dan 40 Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs

De stap naar het secundair onderwijs : Uitlegvideo Het gemoderniseerde tweede jaar secundair onderwi Niveau en vak. lager: 5e, 6e leerjaar bulo: alle vak: mens en maatschappij: Info. Soort: Video: Publicatie: 21-12-2020: Nummer: 115359: Categorie Educatieve video Informatief. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je een lijst met alle vakken, uit het Secundair Onderwijs, en de vereiste bekwaamheden om deze vakken te mogen geven. Tijdens onze infodagen gaat de coördinator van deze opleiding met je op zoek naar jouw bevoegdheden in het secundair onderwijs De meeste jongeren starten het secundair onderwijs op 12 jaar, op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 12 worden. Ben je op zoek naar een secundaire school? Dan helpt de Onderwijskiezer van Sint-Niklaas je in die zoektocht. De stad heeft een bijzonder groot aanbod in het secundair onderwijs, zowel in het algemeen, technisch, kunst- als beroepsonderwijs

Bedrijfswetenschappen Leiden - 3 foto's - Hoger onderwijs

Het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs (PISO), is een gemengde secundaire overheidsschool in de Belgische stad Tienen.De school ontstond door het samengaan van PITO (Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs), het Instituut Charles Dejaegher (technische school voor meisjes) en de secundaire afdeling van de PNT (Provinciale Normaalschool Tienen) 7/20/01-SO-2 Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) - februari 2021. In februari 2021 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen digitaal een inforonde voor het secundair onderwijs. Doelstellingen: Informeren over de onderwijsactualiteit Secundair onderwijs. Ook in het secundair onderwijs zijn de inschrijvingen gratis. Scholen mogen wel bijdragen vragen voor didactisch materiaal (zoals boeken of kopieën), activiteiten (theater of uitstappen) en diensten (maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, de schoolbus) Aangepaste activiteiten voor secundair onderwijs. Soms kom je in een situatie terecht waarin je als leraar en/of school alternatieven moet bedenken. Je hebt bijvoorbeeld geen klaslokalen ter beschikking of klassiek lesgeven kan niet. Op onze themapagina's verzamelen we allerlei tools, tips en tricks die je als leraar of school vooruit zullen.

Je wordt leerkracht in de technische en beroepsrichtingen personenzorg van het secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en de volwassenenvorming. Secundaire scholen kampen met een ernstig tekort aan leerkrachten gezondheids­opvoeding Dia-leerlingvolgsysteem. Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie/vier leerjaren van het secundair onderwijs. U kunt Diatoetsen inzetten als compleet leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen, of een keuze maken uit de verschillende toetsen Leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs halen hebben bewezen dat ze klaar zijn om het secundair onderwijs aan te vatten en starten daar in het eerste jaar van de A-stroom, legt Loes Vandromme uit. Leerlingen zonder getuigschrift starten noodgedwongen in het eerste jaar van de B-stroom, een beroepsvoorbereidend jaar

hang aan rekstok optrekken - YouTubesecundair onderwijs: Nulpunten en tekentabel van een

FLX Secundair Onderwijs. Yesterday at 12:05 AM · 485 Views. FLX Secundair Onderwijs 1ste graad. January 8 at 11:59 PM. Voor de leerlingen van 2a3 STEM-Wetenschappen was het gisteren D-day. Hun grote finale van de First LEGO League stond op het programma.. De jaarkalender secundair onderwijs is een leidraad bij het opsturen van formulieren, elektronische berichten en documenten naar de afdelingen bevoegd voor SO van AgODi Elke school beschikt over een schoolreglement dat de verhouding tussen schoolbestuur, ouders en leerlingen regelt. Naast het pedagogisch project van de school bevat het belangrijke informatie over de schoolorganisatie en een aantal praktische afspraken.Documentati

Secundair onderwijs

Ontwerpleerplannen 2de graad secundair onderwijs

Totaaloverzicht Cesuurdoelen D-finaliteit Cesuurdoelen DA-finaliteit Studierichtingsprofiel 2de graad dubbele finaliteit - Architecturale beeldende kunst Studierichtingsprofiel 2de graad dubbele finaliteit - Bakkerijtechnieken Studierichtingsprofiel 2de graad dubbele finaliteit - Ballet Studierichtingsprofiel 2de graad dubbele finaliteit - Bedrijf en organisati SECUNDAIR ONDERWIJS. Inschrijvingen. Wij contacteren je zo snel mogelijk voor een gratis infogesprek. Schrijf je nu in. Onze werkwijze. 1. Gratis intakegesprek. Elke begeleiding begint met een gesprek waarin jij ons team vertelt wat je doelen en verwachtingen zijn

nA JE DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS... LERAAR KLEUTERONDERWIJS WORDEN Je kan een educatieve bachelor kleuteronderwijs behalen in 3 jaar in het dagonderwijs in Diest, Heverlee of Diepenbeek. Lees meer. Je kan via avondonderwijs in Diepenbeek leraar kleuteronderwijs worden. Je volgt 2 à 3 avonden per week en 1 zaterdag per maand les, en loopt vanaf het begin van de opleiding een halve dag per. FLX Secundair Onderwijs, Leopoldsburg. 1,456 likes · 115 talking about this · 708 were here. Campus FLX, dat is een bruisende onderwijsinstelling in hartje Leopoldsburg. Flexibel, Leerlinggericht.. Met je Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs kan je terecht in alle onderwijsnetten van het middelbaar onderwijs. Maar je kan ook aan de slag gaan in het volwassenenonderwijs. Bij CVO's, Syntra, Cevora en in het tweedekansonderwijs is er nood aan jouw profiel Secundair Onderwijs; Medewerkers. Directie Team; Medisch Team; Team A; Team B; Ondersteunend Team; Links; Contact; Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord bent. Ok. Katholiek secundair onderwijs neemt na 18 jaar afscheid van voorzitter Guido Knops. 25/01/2021 om 20:53 door Stijn Van de Sande, Leo De Nijn. Guido Knops, hier bij de voorstelling van de Cavalcad

Lager secundair onderwijs De eerste en tweede moderne zijn erkend door het departement onderwijs.Leerwijzer verschilt in hoge mate van het klassieke erkend onderwijs door onze vraaggestuurde en niet aanbodgestuurde aanpak Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijsinforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijsO We hebben geen vertalingen voor secundair-onderwijs in Nederlands > Duits Anders gespeld: secundair onderwijs 94.74% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen` Opgelet: deze pagina is onder constructie. Voor een actueel aanbod van de leermogelijkheden in Brussel of voor hulp bij je leerkeuze, kan je steeds terecht bij de consulenten van Leerwinkel Brussel! Voltijds secundair onderwijs In het voltijds secundair onderwijs ga je elke dag naar school Secundair onderwijs. Jaarlijks organiseert de gemeente een 'scholenmarkt'. Deze infobeurs heeft als doel kinderen en hun ouders kennis te laten maken met het aanbod van secundaire scholen in onze regio. Omwille van de huidige coronamaatregelen kan deze beurs dit jaar niet doorgaan

Heilig Graf | Basis- en secundair onderwijs TurnhoutVoltijds secundair onderwijs | Vlaanderen
 • Character Dress up games.
 • Aarde zwaartekracht.
 • Correo Gmail.
 • Comic Con zwaarden.
 • Hond houdt poot stijf.
 • Kast maken schuine wand zolder.
 • Volvo XC40 prijslijst België.
 • Stijldansen Helmond.
 • Ubbink.
 • Shred betekenis.
 • Rust skin overview.
 • Abelia grandiflora kenmerken.
 • Repentless betekenis.
 • Sauna Markelo.
 • Wikipedia wikimedia commons.
 • Pocahontas nederlands film.
 • Moppen over verpleegsters.
 • Cool Runnings hoofdrolspeler.
 • Oud VVD Kamerleden.
 • Inchecken Transavia Schiphol.
 • Eigen Deur beleving in de zorg.
 • Uss iowa azur lane.
 • Goedkope winterjas baby.
 • PGB hoogbegaafd kind.
 • Bladmuziek piano kerst beginners.
 • Survivor plant.
 • Regiobank hypotheekrente historie.
 • Van Mossel Rotterdam.
 • Meta Tag twitter card.
 • Paasbox Haarlem.
 • Autostoel comfortabeler maken.
 • Ontdek Parijs.
 • Last minute vliegtickets Spanje.
 • Under Armour Nederland.
 • Getallen opmaken in Word.
 • Corendon cruise Canarische Eilanden.
 • Endometrium eierstokcyste.
 • LISA black pink Instagram.
 • Hondenpyjama grote honden.
 • Belgisch reisbureau.
 • Akkoorden leren spelen op keyboard.