Home

Europese Commissie adres

De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU. Zij is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit. Adres. Rue de la Loi / Wetstraat 170 De Commissie financiert ook: Europe Direct-informatiecentra; Europese documentatiecentra; EU-kantoren bij u in de buurt. Buiten de EU. De EU heeft ook 139 vertegenwoordigingen buiten de EU, beter bekend als de delegaties. Zij worden beheerd door de Europese dienst voor extern optreden Vertegenwoordiging v/d Europese Commissie in Nederland. Korte Vijverberg 5-6. 2513 AB Den Haag. Postbus 30465, 2500 GL Den Haag. Voor algemene vragen: telefoon +31 070 313 53 00. E-mail: comm-nl-den-haag@ec.europa.eu. (link sends e-mail) Website: http://www.eu.nl. (link is external De officiële website van de Europese Commissie met informatie over haar prioriteiten, beleid en dienste

Het Europees Parlement is het democratisch hart van de Europese Unie. Het vertegenwoordigt de 446 miljoen inwoners van de EU. Als u onze gebouwen in Brussel bezoekt, krijgt u uitleg over hoe het Parlement werkt en wat het doet voor de Europese burger. Soort bezoek: Er zijn tal van activiteiten. Adressen, contactgegevens en bezoekinformatie. Europese Commissie. Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) Europese (EDEO) Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) Europees Comité van de Regio's (CvdR) Europese Investeringsbank (EIB) Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) Europees Comité voor. Bezoek Europese Commissie in Brussel - Hoofdinhoud. De Europese Commissie kent een speciaal bezoekerscentrum, waar zowel individuele bezoekers als groepen terecht kunnen. Een bezoek is gratis en kan qua inhoud variëren van een algemeen informatiebezoek van anderhalf uur tot een bezoek op maat van een hele dag De Europese Commissie telt 27 leden (het College), en wordt bijgestaan door een omvangrijk administratief apparaat. De Commissie-Von der Leyen kent drie ' executive vice presidents ' die ieder één van de drie hoofdprioriteiten leidt, en die samen met de vijf overige vicevoorzitters ieder een beleidsthema onder hun hoede hebben. Deze vicevoorzitters zitten projectteams voor, clusters van.

Europese Commissie Europese Uni

Waar is de Commissie gevestigd? Europese Commissie

Europese Commissie. Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) Europese Centrale Bank (ECB) Europese Rekenkamer. Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) Europees Comité van de Regio's (CvdR) Europese Investeringsbank (EIB U kunt contact opnemen met het Europees Parlement via de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP), die antwoord zal geven op uw vragen over het Parlement, zijn standpunten en werkzaamheden, organisatie en regels, bevoegdheden en procedures

Directoraten-generaal en diensten Europese Commissie (DG) - Hoofdinhoud Directoraten-generaal (DG's) zijn de grootste zelfstandige eenheden binnen het ondersteunend apparaat van de Europese Commissie.De directoraten-generaal zijn onderverdeeld in directoraten, die weer zijn onderverdeeld in administratieve eenheden frans-timmermans-contact@ec.europa.eu. Address: European Commission. Rue de la Loi / Wetstraat 200. 1049 Brussels. Belgium. Pers. Journalisten kunnen zich wenden tot de woordvoerders van de Europese Commissie. Op deze pagina

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie hebben elk een tolkendienst. Zij selecteren hun tolken gezamenlijk, zowel die in vaste dienst (via open vergelijkende onderzoeken, georganiseerd door EPSO) als freelancers (via een interinstitutionele accreditatietest) Europese Commissie. De Europese Commissie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de Europese Unie. Iedere lidstaat van de EU levert één lid van de Europese Commissie. De Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen en controleert of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten Bezoek de instelling van de EU die de Europese burgers vertegenwoordigt. Het Europees Parlement verwelkomt groepen en individuele bezoekers in Brussel, Straatsburg en Luxemburg

Contact Nederland - European Commissio

 1. Huidige Nederlandse leden van het Europees Parlement - Hoofdinhoud. Nederland heeft sinds 1 februari 2020 recht op 29 van de 705 zetels in het Europees Parlement.Voor de verkiezing tot Europarlementarier gelden de regels van de Kieswet.. De indeling hieronder is per Europese fractie (van de grootste Nederlandse afvaardiging naar de kleinste, binnen de Europese fractie op achternaam)
 2. juli t/m november 2020Steunmaatregel SA.57116, Nederlandse liquiditeitssteun aan KLM voldoet aan voorwaarden tijdelijke kaderregeling Covid-19, besluit van 13 juli 2020Bij besluit van 13 juli 2020 heeft de Europese Commissie liquiditeitssteun aan KLM in
 3. dering van 90% uitstoot in de transportsector te behalen. Drie vormen van [

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Naar overheidsorganisaties; Een overzicht van de officiële persberichten van de Europese Commissie. Persberichten in de opgegeven bronnen zijn over het algemeen in Engels. Op de overzichtspagina zijn ook RSS feeds in andere tal... Bijgewerkt: 26-12-2020 Europese Commissie lanceert nieuw online-instrument voor clementie en schikkingen in kartelzaken; In de Vacaturebank. Manager Quality & Food Safety. Cloetta Sneek Sneek 22/01/2021. Procestechnoloog. Jellice Pioneer Europe B.V. Emmen 18/01/2021. Adres. AgriHolland B.V. Nieuwe Kanaal 9D-3 6709 PA Wageningen. Postbus 188 6700 AD. De Europese Commissie is op zoek naar experts die kunnen meedenken over de invulling van Europese wetgeving om SLAPP-zaken te voorkomen. Zulke Strategic Lawsuits Against Public Participation zijn rechtszaken die enkel dienen om journalisten en uitgevers te intimideren, in de hoop dat ze daardoor van publicatie afzien

Frans Timmermans (1961) is sinds 1 november 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie. In de Commissie-Von der Leyen is hij belast met de Europese Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft vrijdag positief geoordeeld over het coronavaccin dat AstraZeneca en de Universiteit van Oxford hebben ontwikkeld. In navolging daarvan heeft de Europese Commissie, die het laatste woord heeft over de markttoelating, het verkopen en toedienen van het vaccin in de EU toegestaan. Het is het derde vaccin dat een positief oordeel van de toezichthouder. De Europese Commissie heeft een definitieve versie van hun zogeheten European Democracy Action Plan (EDAP) gepresenteerd. In de plannen, vandaag aan het Europees Parlement gestuurd, is er ruime aandacht voor uitdagingen waar journalisten en media voor staan Dat KLM zelf al aangeeft waarschijnlijk niet aan de verplichte betalingstermijn van zeven dagen te kunnen voldoen, roept vragen op. De Europese Commissie benadrukte immers al het belang van de betalingstermijn en ook minister Van Nieuwenhuizen geeft in haar kamerbrief aan dat reizigers dit recht hadden en blijven hebben

Officiële website Europese Commissie - European Commissio

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (afgekort: EHRM, Frans: Cour européenne des droits de l'homme, Engels: European Court of Human Rights) is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.Het betreft klachten over schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de mensen. Europese Commissie: taken, samenstelling, & organisatie De Europese Commissie speelt een cruciale rol binnen de Europese integratie en op het gebied van nieuwe ontwikkelingen als gevolg van het door het Unierecht aan haar gegeven bevoegdheden en haar institutionele onafhankelijkheid Uw ip-adres: 157.55.39.232 In haar besluit van 19 april 2018 komt de Europese Commissie tot het oordeel dat de korting die wordt gegeven op een Deense heffing op. U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Ambassades, consulaten en overige vertegenwoordigingen Europese Commissie. Adres Korte Vijverberg 5 2513AB 's-Gravenhage Op grond van artikel 97 van de AVG moet de Commissie haar (openbare) rapport uiterlijk op 25 mei 2020 aanbieden aan het Europees Parlement en aan de Raad. Onlangs hebben de zestien regionale Duitse toezichthouders een open brief (beschikbaar in het Engels en in het Duits) gestuurd aan de Europese Commissie De Europese Commissie vindt dat mensen die voor de coronacrisis al betaald hadden voor hun vakantie hun geld terug moeten kunnen krijgen. Daarmee gaat de Commissie in tegen de wens van veel EU-landen

Instellingen en organen: contact en bezoeken Europese Uni

De Europese Commissie heeft 400 miljoen doses bij AstraZeneca besteld. Om er zeker van te zijn dat AstraZeneca al vanaf goedkeuring door het Europees Medicijn Agentschap EMA. Jean-Claude Juncker (Redange, 9 december 1954) is een Luxemburgs politicus van de Christelijk Sociale Volkspartij (CSV).Van 1 november 2014 tot 1 december 2019 was hij voorzitter van de Europese Commissie.Daarvoor was hij van 1995 tot 2013 premier van Luxembur Europese Commissie vormt adviesgroep voor Europese anti-SLAPP-wetgeving woensdag 16 december 2020 Europese Commissie onthult plannen om techbedrijven strenger te regulere De Europese Commissie heeft het startsein gegeven voor haar zogenaamde 'belofte inzake groene consumptie', die deel uitmaakt van het Europees klimaatpact. Aan het proefproject nemen onder meer Colruyt Group, Decathlon en L'Oréal deel

De Europese Commissie heeft een voorlopige conclusie bereikt in zijn onderzoek naar Amazon. Het bedrijf hanteert zijn dubbele rol volgens Europa niet goed. Amazon is zowel zelf verkoper als. DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE over de toepassing van de bepalingen van ar tikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 (2020/C handelsnaam of het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedr ijf die op het etiket staan, geen.

De Europese Commissie laat het eerste coronavaccin toe om in de Europese Unie verkocht en gebruikt te worden. Het middel van BioNTech en Pfizer mag de Europese markt op, zegt voorzitter Ursula von. De Europese Commissie heeft daar inmiddels een voorzetje gegeven met een aantal voorbeelden. Zo meldt de Commissie dat de ecoregelingen in ieder geval moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: Het moet een activiteit beslaan die verband houdt met het klimaat, het milieu, dierenwelzijn en/of antimicrobiële resistentie De Europese Commissie wil dat fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie voortaan toestemming vragen om vaccins te exporteren naar landen buiten de EU. De commissie werkt volgens EU-bronnen. Europese Commissie wil opheldering over vertraging coronavaccins AstraZeneca De Europese Commissie wil opheldering van AstraZeneca over de vertraging bij de levering van de vaccins tegen corona. Maandag is er spoedoverleg tussen de farmaceut, de Commissie en vertegenwoordigers van alle EU-landen. Marc Peeperkorn 23 januari 2021, 14:5 De Europese Commissie wil meer uitleg van farmaceut AstraZeneca over waar bestelde vaccins zijn gebleven. De EU wil precies weten welke doses tot dusver op welke plek door AstraZeneca zijn.

Contact Europese Uni

 1. De Europese Commissie heeft online een openbare raadpleging geopend over de ontwikkeling van wettelijk bindende doelstellingen voor natuurherstel in de Europese Unie. Deze openbare raadpleging blijft tot begin april geopend. Eind 2021 verwacht de Europese Commissie met een concreet voorstel te komen
 2. In mei gaan de burgers van de Europese lidstaten naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Maar wat zijn de taken van de Europese parlementsleden, en wat doet de Europese Commissie dan precies? De Europese wetgeving wordt door verschillende organen geregeld. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de Europese Unie e
 3. Controleer de prijzen in de buurt van Hoofdkantoor van de Europese Commissie voor dit weekend, 15 jan. - 17 jan. Volgend weekend 22 jan. - 24 jan. Controleer de prijzen in de buurt van Hoofdkantoor van de Europese Commissie voor volgend weekend, 22 jan. - 24 jan
 4. De Europese Commissie komt met maatregelen om de klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Onder andere laadpalen, fietspaden en meer treinen
 5. Europese Datastrategie. De hoeveelheid data die overheidsinstanties genereren is naar verwachting tegen 2025 vervijfvoudigd ten opzichte van 2018. Met de nieuwe regels die de Europese Commissie voorstelt, worden de data optimaal benut en ontstaan Europese dataruimten waar de samenleving, burgers en het bedrijfsleven van profiteren

Bezoek Europese Commissie in Brussel - Europa N

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordering 2020/855) De Europese Commissie heeft op 19 juni 2020 middels Gedelegeerde Verordening 2020/855 wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren va De Europese Commissie heeft een nieuwe set regels voorgesteld waarmee ze de grote technologiebedrijven als Facebook en Google in het gareel wil houden. De Digital Services Act en Digital Markets Act moeten de enorme macht van dit soort bedrijven inperken en consumenten beter beschermen De Digital Service Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA) zitten vol met gemiste kansen volgens verschillende Europese nieuwsmedia. De nieuwe wetgeving is afgelopen week gepresenteerd door de Europese Commissie, maar kan volgens de nieuwsorganisaties veel beter De Europese Commissie wijst er op dat er tussen stad en platteland een forse kloof is in inkomen per hoofd van de bevolking. Noordelijke provincies en Zeeland lopen het risico van ontvolking, doordat er te weinig mogelijkheden zijn voor hoog opgeleide mensen

Europese Commissie: 750 miljoen euro uit Brexit-fonds voor Nederland Brexitschade Ierland krijgt, als het aan de Europese Commissie ligt, met ruim 1 miljard euro het meeste geld uit het fonds, dat. De Europese Commissie opent twee onderzoeken naar Google en zijn reclamepraktijken. Het eerste onderzoek is gericht op de technologie die daarvoor wordt gebruikt en het tweede onderzoek op de. De Europese Commissie zal op 5 maart zijn oordeel vellen over de beoogde overname van Bethesda door Microsoft. De Xbox-maker kondigde vorig jaar aan Bethesda's moederbedrijf ZeniMax Media over te.

Het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt, nadat. De Europese Commissie zou twee nieuwe onderzoeken willen instellen naar Google. Het ene onderzoek zou gaan over hoe Google gegevens verzamelt en gebruikt en het andere onderzoek richt zich op de. De Europese Commissie en de Britse regering hebben na bijna tien maanden moeizaam onderhandelen een principeakkoord bereikt over het verdrag dat de handelsbetrekkingen moet regelen na 1 januari

Europese Commissie (EC) - Europa N

Vorige week heeft de Europese Commissie in de Machinery Working Group een presentatie aan de lidstaten gegeven over de herziening van de Machine Richtlijn. In de presentatie staan ook al diverse concrete tekstvoorstellen. Graag vernemen we uw reactie op de presentatie Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt, nadat eerder vrijdag het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) positief oordeelde over het Covid-19-vaccin. Het AstraZeneca-vaccin voor Covid-19 is. Europese Commissie onder vuur in vaccinoorlog. Krijgt de Europese Commissie de geest nog in de fles nu de gezamenlijke aankoop van coronavaccins tot een storm leidt die maar niet uit lijkt te razen De Europese Commissie heeft een formele klacht ingediend tegen technologieconcern Amazon wegens verdenking van concurrentievervalsing. Brussel is bezorgd over de manier waarop Amazon omspringt met.

Europese Commissie Ambassades, consulaten en overige

Europese Commissie plant grootschalige 'renovatiegolf' De komende tien jaar moeten 35 miljoen gebouwen geïsoleerd gaan worden. Opvallend is de lancering van een nieuwe 'Bauhaus-beweging' De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels gepresenteerd om de macht van grote techbedrijven in te beperken. Bedrijven die herhaaldelijk de regels overtreden kunnen worden verplicht om.

De Europese Commissie zal een openbare aanbesteding uitgeven voor juridisch advies om te helpen bij haar blockchainproject in de publieke sector. Het contract heeft een waarde van 60.000 euro. Potentiële kandidaten is gevraagd om alle denkbare relevante juridische vragen en uitdagingen die voortvloeien uit de [ De Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer

In een eerder bericht meldden wij dat twee Duitse leden van het Europees Parlement schriftelijk vragen stelden aan de Europese Commissie over mogelijke radiostoringen door het gebruik van het lichtnet in een woning voor datacommunicatie (powerline-adapters). De twee Europarlementariërs vroegen de Commissie welke maatregelen zij onderneemt om de ongewenste effecten te voorkomen BRUSSEL - De Europese Commissie heeft een pakket noodmaatregelen gepubliceerd om het vervoer over de weg en via de lucht te beschermen in geval de onderhandelingen over een handelsverdrag tussen. EU-landen beginnen met inenten op 27, 28 en 29 december. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. We beschermen onze burgers samen, twittert ze, vergezeld met een. De uitrol van het Europese spoorsysteem ERTMS loopt achter op schema. In april 2020 was het systeem op slechts 78 procent van de trajecten geïnstalleerd waarvan eind 2019 de oplevering voorzien was. In het Europese implementatieplan staat dat 15.682 kilometer spoor tegen 2023 gereed moest zijn. Daarvan is op dit moment slechts 38 procent gerealiseerd

Een ontwerpteam onder leiding van het Spaanse Rafael de la Hoz Arquitectos heeft de prijsvraag voor nieuwe kantoren voor de Europese Commissie in Brussel gewonnen. Op de plek van een verouderd pand aan de Wetstraat verrijst vanaf 2025 een verzameling nieuwe gebouwen, met onder meer kantoren, winkels en een bezoekerscentrum De commissie werkt volgens EU-bronnen aan een plan om dat in het vervolg te verplichten. Europese Commissie wil uitvoer vaccins vooraf toetsen - Wel.nl Welingelichte Kringe

Indien de Europese Commissie vindt dat een land haar wet- en regelgeving niet naleeft, kan zij een inbreukprocedure starten. Dat heeft de Europese Commissie eind 2017 gedaan met een zogeheten ingebrekestellingbrief naar de Nederlandse overheid. Daarin stelt de commissie dat Nederlandse woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht vallen Na veel onduidelijkheid over het geplande overleg tussen de Europese Commissie en farmaceut AstraZeneca van vandaag lijkt het erop dat het gesprek toch gaat plaatsvinden. De videobijeenkomst is. In een eerder bericht meldden wij dat twee Duitse leden van het Europees Parlement schriftelijk vragen stelden aan de Europese Commissie over mogelijke radiostoringen door het gebruik van het lichtnet in een woning voor datacommunicatie (powerline-adapters). De twee Europarlementariërs vroegen de Commissie welke maatregelen zij onderneemt om de ongewenste effecten te voorkomen Europese Commissie wil uitvoer vaccins vooraf toetsen Foto: ANP Fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie moeten voortaan toestemming vragen om vaccins te exporteren naar landen buiten de. Platforms als Facebook en Google moeten harder optreden tegen nepnieuws, vindt de Europese Commissie. Commissaris Vera Jourova heeft een plan gepresenteerd dat een groot deel van de.

Hongaarse premier Orbán: ‘Het gevaar komt uit BrusselEUR-Lex - 02002R1774-20080825 - EN - EUR-Lex

Vestigingsplaatsen Europees Parlement - Europa N

 1. De Europese Commissie steekt 178 miljoen euro in aandelen van en subsidies aan 42 startende en kleine innovatieve Europese bedrijven. Het is voor het eerst..
 2. De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met BioNTech en Pfizer om het contract voor de 27 lidstaten te verdubbelen tot 600 miljoen vaccins
 3. Bij de instelling van de Europese Commissie in 1957 werd ook de post van voorzitter van diezelfde commissie ingesteld. Aanvankelijk was de voorzitter bedoeld als eerste onder zijn gelijken, maar hij kreeg in de loop der tijd een grotere invloed op de Europese Gemeenschap.Met Jacques Delors als voorzitter werd de functie meer en meer presidentieel ingevuld

Europese Commissie - Wikipedi

 1. De Europese Commissie heeft het 8 e milieuactieprogramma (MAP) voorgesteld, dat tot 2030 als leidraad zal dienen voor het Europese milieubeleid. Het MAP is een juridisch bindend instrument voor de uitvoering van de Europese Green Deal en de EU-visie voor 2050 met als doel om goed te leven, binnen de ecologische grenzen van de planeet en om de handhaving van de EU-milieuregels te verbeteren
 2. De Europese Commissie betwijfelt of de EU op tijd met de Britten tot een akkoord over de Brexit komt en presenteert daarom een noodplan. Dit moet ervoor zorgen dat wederzijds lucht- en wegverkeer.
 3. De Europese Commissie wil deze ontwikkeling ondersteunen met wetgeving en een gedragscode. Deze maand zal de Europese Commissie de Digital Services Act presenteren, een algehele modernisering van de Europese regels voor de digitale wereld. Het EDAP ligt in het verlengde hiervan, als een poging de democratie in een digitale wereld beter te.
 4. Alfen heeft een aanbesteding gewonnen om de kantoren van de Europese Commissie in Brussel te voorzien van laadapparatuur voor elektrische voertuigen. Hiervoor zal Alfen ook haar online beheersoplossing leveren waarmee real-time inzicht in laadgedrag wordt verkregen en de laadstations op afstand worden beheerd. De eerste fase waarin 60 laadstations worden geïmplementeerd star
 5. De Europese Commissie heeft woensdag, zoals verwacht, het Moderna-vaccin goedgekeurd. Het vaccin mag vanwege het besluit worden toegediend in de Europese Unie
 6. DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebr uik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-cr isis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01) 1

Officiële website van de Europese Unie Europese Uni

 1. der uitstoot (van meststoffen, ammoniak en broeikasgassen) loopt Nederland het risico uit de pas te lopen en niet te voldoen aan de Europese verplichtingen
 2. BEUC is de koepelorganisatie van consumentenbonden uit verschillende Europese landen. Alle klachten gaan naar de nationale toezichthouders en naar de Europese Commissie
 3. De Europese Commissie is onder voorwaarden akkoord met de overname van Refinitiv door de London Stock Exchange, maar onder voorwaarden. Dit maakte de Commissie woensdag bekend na een diepgaande evaluatie. De goedkeuring is afhankelijk van de volledige naleving van een pakket toezeggingen die LSEG aangeboden heeft, aldus de Commissie
 4. g van de aarde als CO 2 , zegt de.
 5. ister Schouten. De Europarlementariërs vragen de Commissie of de voermaatregel in strijd is met de Europese wetgeving over diergezondheid, veevoer en.
 6. Bijna 1,2 miljoen burgers vragen Europese Commissie: stop wereldwijde ontbossing Geplaatst op 14 december 2020 Meer dan een miljoen burgers - 1.193.652 om precies te zijn! - waaronder maar liefst 134.000 Nederlanders, roepen de Europese Commissie op om te zorgen voor een ambitieuze Bossenwet, waardoor alleen nog zogenoemde ontbossingsvrije producten op de Europese markt zijn toegestaan

Video: Contact Europees Parlemen

EU-rapport: luchthaven Antwerpen werd niet gecontroleerdEuropese wetenschap en innovatie in een nieuw geopolitiek

De Europese Commissie heeft de fusie tussen autofabrikanten Fiat Chrysler (FCA) en Peugeot (PSA) goedgekeurd. De deal kan na maanden onderzoek onder voorwaarden doorgaan De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd met landbouwprakt... ijken die in aanmerking kunnen komen om als ecoregeling erkend te worden en dus op steun kunnen rekenen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Op deze lijst staan een aantal meer voor de hand liggende praktijken zoals het toepassen van biologische en agro-ecologische technieken, maar ook meer verrassende. Europese Commissie De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau De Commissie onderzoekt of de Amerikaanse koekjesfabrikant met marktverstorende afspraken de prijzen heeft opgedreven. Mondelez is een van de grootste producenten van koekjes, chocolade en koffie in de Europese Unie, met merken als Côte d'Or, Milka, Lu, Toblerone, Tuc en Phildelphia. De verkoop op. Europese Commissie 30/01/2021 Export vaccins buiten EU alleen nog met toelating. De beslissing Brugge kende het adres, Brussel wist dat er minderjarigen zaten, niemand greep in In het persbericht bij de recent gepubliceerde Europese Pharmaceutical Strategy, steekt de Europese Commissie de loftrompet op de bijdrage van biotech aan gezondheid: of het nu om behandelingen tegen chronische ziektes als diabetes en hepatitis C gaat, vaccins tegen HPV of Ebola, gepersonaliseerde behandelingen tegen kanker en de opkomst van cel- en gentherapieën. Tegelijkertijd wil [

 • Pijlwortelplant.
 • Haarvriendelijk.
 • Boete vissen zonder vergunning 2020.
 • Brembo RCS 19 manual.
 • Beschermd stadsgezicht Valkenboskwartier.
 • Moeders voor Moeders Mechelen.
 • Hotel Schagen verkocht.
 • Kleur kamer.
 • Microsoft Works 9.
 • Familie Ted Bundy.
 • Water op de maan 2020.
 • Vis taco rode kool.
 • Bloemen vuurpijl.
 • LISA black pink Instagram.
 • Samsung Galaxy Tab S6.
 • Trailer TROLLS WERELDTOUR Nederlands.
 • Hondennamen met een A.
 • Meesters in de Psychologie.
 • Prieel iep snoeien.
 • Infraroodcabine 1 persoon.
 • Welke Reuzel.
 • Vespa 125cc kopen.
 • YouTube heeft de verbinding geweigerd html.
 • Bruidskapsel en make up aan huis Antwerpen.
 • CUDA compute capability check.
 • Team Kappers Hilversum.
 • Nikon Capture NX2.
 • Achterkant van een tijdschrift.
 • Piet piet betekenis.
 • Oude zwart wit films.
 • Keukenblok goedkoop.
 • Https nl automobiledimension com modellen.
 • Landal 't Loo boodschappen.
 • Jachtseizoen app downloaden.
 • Mylène catalogus september 2020.
 • Bamischijf lactose.
 • Ulmus bonsai verzorging.
 • Lucardi graveren review.
 • Verschil Bull Terrier en mini Bull Terrier.
 • Wis en Natuurkundegebouw VU.
 • Tosti opnieuw opwarmen.