Home

Gewaarmerkte kopie diploma UvA

Kopie diploma nodig diploma kwijt; UvA-alumni Zoekteam Interviews met alumni; Alumni Gewaarmerkte kopie diploma aanvragen. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en voeg scan bij. De velden met een * zijn verplicht. Achternaam. Voorletters. Geboortedatum (dd-mm-jjjj). Wanneer je je originele UvA-diploma niet meer hebt, kan de UvA op verzoek een extract (gewaarmerkte kopie) uit het examenregister verschaffen. Naast de eenmalig uitgereikte bul vormt deze gewaarmerkte kopie het enige officiële bewijs van afstuderen. Eventueel kan deze worden aangevuld met een verklaring in het Nederlands of Engels Insturen van gewaarmerkte kopieën Submit certified documents Ontvang je je diploma na 31 augustus? Als je bent afgestudeerd voor je bachelor met een afstudeerdatum van uiterlijk 31 augustus, maar je je daadwerkelijke diploma na 31 augustus ontvangt, stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring inclusief de definitieve cijferlijst op naar de Graduate School of Humanities

Kopie diploma nodig diploma kwijt; UvA-alumni Zoekteam Interviews met alumni; Alumni Gewaarmerkte kopie cijferlijst aanvragen. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en voeg scans bij. De velden met een * zijn verplicht. Achternaam. Voorletters. Geboortedatum (dd. Zorg voor een gewaarmerkte kopie van het diploma van de voltooide universitaire opleiding of propedeuse. Tijdens de huidige situatie, waarin veel thuis wordt gewerkt vanwege corona, dient de gewaarmerkte kopie digitaal te worden aangeleverd

Kopie diploma nodig diploma kwijt; UvA-alumni Zoekteam Interviews met alumni; Alumni Uitdraai cijferlijst aanvragen. Vul onderstaand formulier zo Wanneer je je cijferlijst niet meer hebt, kun je in bepaalde gevallen een gewaarmerkte uitdraai van je cijferlijst ontvangen Je kunt in je diploma-aanvraag aangeven dat je je diploma door een gemachtigde derde persoon wilt laten afhalen bij de onderwijsbalie. Je ontvangt dan een machtigingsformulier dat je moet invullen. Op vertoon van het volledig ingevulde formulier, een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse ID-kaart) en zijn/haar eigen geldige legitimatiebewijs kan je. Een digitale kopie van je cijferlijst vraag je aan via de Digitale Student Service Desk. Een (gewaarmerkte) papieren versie van je cijferlijst (met stempel en handtekening) kun je op vertoon van je identiteitsbewijs opvragen bij de Central Student Service Desk of je onderwijsbalie. De locatie van de onderwijsbalie van jouw opleiding vind je zo

Gewaarmerkt kopie diploma. Heb je een gewaarmerkte kopie nodig van je diploma? Dien dan via het Digitaal Servicepunt een verzoek in. Je dient op de afgesproken tijd bij het Onderwijsbureau langs te komen met je originele getuigschrift en dan wordt daarvan een kopie gemaakt, die gewaarmerkt wordt Vraag zo snel mogelijk gewaarmerkte (gecertificeerde) kopieën van S.O-lijst, cijferlijst en diploma aan bij je middelbare school. Let wel: ook al heb je nog geen diploma, vul het formulier in en stuur in ieder geval een cijferlijst op

Gewaarmerkte kopie diploma aanvragen - UvA Alumn

De UvA in Amsterdam; Werken bij de UvA; Beleid en regelingen; Corona-informatie; Bibliotheek; Open huis. Bachelor; Master; International; Sluit. Kies je filters. Home Zoeken op het UvAweb; Zoekresultaten. Filter op: Taal. Nederlands (248) Engels (93) Type. Artikel (151) Evenement (64 Je kunt een gewaarmerkte kopie van je RUG-diploma op drie manieren aanvragen: Download een uittreksel van je diploma via het diplomaregister van DUO. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als een papieren gewaarmerkte kopie. Vul het Aanvraagformulier verklaring in en ontvang het gewaarmerkte kopie per post of e-mail Nieuw diploma Hebt u een nieuw diploma behaald? Afhankelijk van uw opleiding kan het 2 tot 8 weken duren voordat uw diploma in het diplomaregister staat. Contact Voor vragen kunt u ons op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen: 050 599 77 78. Of stuur een mail naar diplomaregister@duo.nl

Heb je een gewaarmerkte kopie van je bul en/of cijferlijst die je aan de Universiteit Leiden behaald hebt nodig, dan is deze persoonlijk te verkrijgen via Frontoffice Studentzaken in Plexus. Een uittreksel van jouw diploma kun je eenvoudig aanvragen bij DUO Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het diploma en/of cijferlijst voorzien van een originele stempel en originele handtekening. Hiermee wordt verklaard dat de kopie conform het originele document is. Waarmerken kan bij je school of universiteit Daarvoor moet je het origineel diploma meenemen en een kopie. Op het examenbureau wordt de kopie gewaarmerkt. De gewaarmerkte kopieën worden niet verstuurd. Duplicaat diploma. Mocht je niet via DUO een vervangend document kunnen krijgen, dan kun je een duplicaat diploma aanvragen bij Scalda. De kosten hiervoor zijn € 72,- Gewaarmerkte kopie diploma of cijferlijst Een gewaarmerkte kopie van een aan de Universiteit Utrecht behaald diploma (of cijferlijst) kan opgevraagd worden bij het studiepunt van jouw faculteit . Neem contact op met het studiepunt over de mogelijkheden en werkwijze (zoals of je het originele document zelf mee dient te nemen) Zoekresultaten. Filter op: Taa

Diploma kwijt - Extranet - Universiteit van Amsterda

Voor de UvA om vast te stellen dat je je bachelor hebt afgerond voordat je op 1 september aan je masteropleiding begint, dien je gewaarmerkte kopieën van je diploma(s) en cijferlijst(en) van je genoten hoger onderwijs op te sturen aan de Graduate School of Humanities De UvA maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Ook worden er cookies geplaatst om bijv. YouTube filmpjes te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Deze laatste categorie betreffen de tracking cookies Het waarmerkstempel en de handtekening of paraaf verklaren dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Wij vragen om een gewaarmerkte kopie omdat dit document voldoende echtheidskenmerken heeft. Met opleidingsinstellingen is afgesproken dat zij bij de diploma-uitreiking een of meer gewaarmerkte kopieën meegeven kopie* van het propedeusediploma) onder vermelding van je UvA-studentnummer naar het Admissions Office. Je kunt de cijferlijst ook komen tonen bij de Onderwijsbalie FdR. * Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekenin

Bewijs van afstuderen aanleveren - Graduate School of

 1. Voor mijn aanmelding bij de UvA had ik geen gewaarmerkt kopie nodig van mijn diploma, heel raar. Ik op de UvT ook niet, wat overbodig dit. Ik begrijp dat er fraude mogelijk is zonder gewaarmerkt diploma, maar de kans dat iemand het haalt op een hogeschool of universiteit zonder degelijke vooropleiding lijkt me niet zo groot
 2. kopieën van diploma's en getuigschriften: hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald; documenten met een kerkelijke inslag; Nodig bij de aanvraag. Het originele document. Aanvragen. Maak direct een afspraak voor het laten waarmerken van uw document
 3. Upload onder het kopje 'diploma' de volgende documenten. Kies 'wijzig je keuze' om meerdere documenten als diploma te uploaden: a. Formulier C (Onderwijs en Innovatie) of Formulier D (Orthopedagogiek) b. Kopie vakinformatie uit de studiegids c. Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in je bezit) d. Gewaarmerkte kopie (voorlopige.
 4. Kopieën van je originele diploma en/of cijferlijst gehaald aan Tilburg University kun je laten waarmerken, evenals een (aanvullend) behaald certificaat (zoals bijvoorbeeld het Honors Program). Alleen deze officiële en door de universiteit verstrekte documenten worden door de Student Desk gewaarmerkt
 5. Uittreksel diplomagegevens / Gewaarmerkte kopie diploma Studenten en alumni kunnen tegenwoordig zélf een uittreksel diplomagegevens genereren en printen vanuit Duo . Dit document heeft in het maatschappelijk verkeer dezelfde waarde als wat voorheen bekendstond als een gewaarmerkte kopie van het diploma
 6. Behaald diploma Als je over DigiD beschikt en je je diploma hebt behaald op of ná 1 januari 1996, kun je zelf een verklaring van behaald diploma opvragen uit het DUO diplomaregister . Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma vóór 1 januari 1996 behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier
 7. Omdat de examencommissie een diploma afgeeft, kan een lid van deze commissie de gewaarmerkte kopie ondertekenen. In de praktijk lijkt het niet bezwaarlijk dat er namens de examencommissie wordt getekend, als dit in het beleid is opgenomen

Dat gewaarmerkte ding is een kopie van je diploma, EN je hebt er 1 van je cijferlijst... en die moet je opsturen, want als jij die gewaarmerkte kopieerd... dan is het geen gewaarmerkt papiertje meer en dan moet je hem op school laten tekenen etc Je diploma online! Gefeliciteerd met je diploma! De gegevens van je diploma worden automatisch opgenomen in het online diplomaregister. Dit gebeurt wanneer jouw school de uitslag heeft doorgegeven aan DUO. Wat kun je met het diplomaregister? In het diplomaregister kun je snel en gemakkelijk je diplomagegevens inzien en een uittreksel down­ loaden

Gewaarmerkte kopie. Als je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig hebt, dan kun je deze laten maken bij de Centrale Studentenbalie, op de Houtlaan 4. Je kunt hiervoor een afspraak maken. Je neemt je originele getuigschrift mee en de medewerkers van de balie maken een kopie en waarmerken deze De UvA-studie Business Administration kreeg dit jaar bijna drieduizend aanmeldingen, 'Daarbij moeten ze een gewaarmerkte kopie van hun diploma en cijferlijst uploaden. In veel gevallen is dat diploma er nog niet, dan sturen ze een cijferlijst op van hun voorlaatste klas,' zegt Diana Hense,. Je kunt een gewaarmerkte kopie van je RUG-diploma op drie manieren aanvragen: Download een uittreksel van je diploma via het diplomaregister van DUO. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als een papieren gewaarmerkte kopie. Vul het Aanvraagformulier verklaring in en ontvang het gewaarmerkte kopie per post of e-mail

kopie-cijferlijst-nodig - Alumn

Antwoorden. Gewaarmerkte kopie - Studenten www.ru.nl. Als je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig hebt, dan kun je deze laten maken bij de Centrale Studentenbalie, op de Houtlaan 4 (geopend maandag t/m vrijdag 10.00 t/m 17.00 uur). Je neemt je originele getuigschrift mee en de medewerkers van de balie maken een kopie en waarmerken deze. Hier zijn geen kosten aan verbonden Waarmerken kopie Heeft u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs, diploma of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken

Vrijstelling - Rechten - Universiteit van Amsterda

WAARMERKEN DIPLOMA Bij aanmelding voor een promotietraject dient u een gewaarmerkte kopie van uw masterdiploma aan te leveren. Deze kopie dient te zijn voorzien van een originele stempel (een scan of kopie van een gewaarmerkt document wordt niet geaccepteerd). U kunt uw diploma laten waarmerken door uw eigen universiteit of notaris Om een gewaarmerkt kopie van een diploma te krijgen moet u contact opnemen met Duo. Afspraak maken. Voorwaarden. Een gewaarmerkte kopie is van belang voor officiële overeenkomsten, zoals het kopen van een huis. U kunt ook om een gewaarmerkte kopie vragen als u het originele document niet uit handen wilt geven,. Vraag een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst aan via hva.nl/digitaalservicepunt (of via hva.nl/vragenformulier als je geen toegang meer hebt tot je account). Download een uittreksel van je diploma of propedeuse via duo.nl Gewaarmerkte kopie van een diploma_KABIZ.pdf. Tegenwoordig geven de meeste opleidingen, al een gewaarmerkte kopie mee bij het originele diploma. Heb je geen gewaarmerkte kopie van het diploma ontvangen dan kun je het diploma laten waarmerken. Dit kan bij: Het opleidingsinstituut, meestal gratis

In 2013 is aan de HG het Diploma Supplement Label toegekend. Diplomasupplement De Hanzehogeschool Groningen verstrekt aan alle afgestudeerden (Associate degree, Bachelor en Master) naast het getuigschrift een Engelstalig diplomasupplement, opgesteld volgens het model dat ontwikkeld is door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES Als je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig hebt, dan kun je er ter plekke maximaal 2 laten maken bij de Centrale Studentenbalie. Heb je er meer nodig, dan mag je je diploma bij ons laten. Het diploma en de gewaarmerkte kopieën liggen de volgende werkdag voor je klaar om op te halen Met een gewaarmerkte kopie wordt verklaard dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel. Alleen hiertoe bevoegde personen of instanties kunnen kopieën waarmerken. Onder waarmerken verstaan we dat de fotokopieën van relevante diploma's, certificaten en/of cijferlijsten voorzien zijn van deze drie waarmerken Een gewaarmerkte kopie is een verklaring dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Welke documenten kunt u laten waarmerken door de gemeente? De gemeente waarmerkt kopieën van documenten die door de gemeente zelf worden afgegeven. Bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs - Gewaarmerkte kopie van je Bachelor diploma of afstudeerverklaring; - Gewaarmerkt resultatenoverzicht; - Middelbare school diploma en cijferlijst; - Paspoort; - CV. Datum: Handtekening: Mail dit formulier en de bijlages naar de studieadviseur (email: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl). Je aanvraag wordt beoordeeld door de Examen Commissie

kopie-cijferlijst-kwijt - UvA Alumn

Neem het officiële document waarvan u een gewaarmerkte kopie wilt laten maken mee naar het Klant Contact Centrum; U krijgt de gewaarmerkte kopie direct mee; Iedereen kan een gewaarmerkte kopie aanvragen. Dat kan bij elke gemeente in Nederland. Kosten. €8,90 per gewaarmerkte kopie. Let op! De gemeente maakt geen kopieën van diploma's en. Een gewaarmerkte kopie zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document. Het laat alleen zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's en getuigschriften. Daarvoor kunt u terecht bij: de instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeve Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het originele diploma, die is gestempeld en ondertekend door de school waar het diploma is behaald. Op een gewaarmerkte kopie moeten dus een originele (= niet gekopieerde) stempel en een originele (= niet gekopieerde) handtekening staan. De IB-Groep accepteert alleen een gewaarmerkte kopie die is.

Veelgestelde vragen diploma aanvragen - UvA

Of een gewaarmerkte kopie van het master of doctor diploma van een buitenlandse onderwijsinstelling die is opgenomen in de top 150 van de in 2007 gepubliceerde lijsten van de'Times Higher Education Supplement' of de 'Jiao Tong Shanghai University' met bijhorende cijferlijst Waarmerken kopie van je identiteitsbewijs. Soms heb je een verklaring nodig dat de kopie van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Bij het gemeenteloket kun je de kopie laten waarmerken. Je krijgt dan een stempel en een handtekening op de kopie Na ondertekening van het contract willen we graag de originele documenten en/of gewaarmerkte kopieën van je diploma's, getuigschriften, cijferlijsten inzien. Je kunt nu solliciteren voor het programma dat in februari 2018 start. Alle benodigde documenten moeten uiterlijk 30 november 2017 worden ingediend via admissions-mbahc@uva.nl

Ik heb mijn diploma behaald vóór 1 januari 1996 Wanneer je jouw diploma hebt behaald vóór 1 januari 1996, kun je bij Diploma Services een verklaring opvragen. Stuur een email naar diplomaservices@ru.nl. Wij sturen je daarna een webformulier waarop je de benodigde informatie kan invullen Een gewaarmerkte kopie certificaat kan direct naar de kandidaat worden gestuurd, of naar een willekeurige openbare instelling. Wij accepteren betalingen per factuur (alleen centra), of creditcard (Visa of Mastercard) en Maestro, maar niet met American Express of Diners Club.Via onze online formulieren kunt u alle verplichte velden invullen en wordt automatisch het juiste bedrag berekend De print van DUO heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma, een door jezelf gemaakte print niet. Aan het papieren uittreksel zijn kosten verbonden. Ga naar DUO voor meer informatie over het online diplomaregister. Kopieën van diploma's en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente

Herinschrijven, vakaanmelding en cijfers - UvA Studenten

Verzoek tot ontheffing van de wettelijke opleidingseis Dit formulier dient, volledig digitaal ingevuld , daarna ondertekend, en voorzien van alle vereiste documenten, te worden gezonden aan het College voor Promoties (Postbus 19268, 1000GG Amsterdam; cvp-exemption-bb@uva.nl) Ik ben mijn diploma kwijt. Hoe vind ik mijn eindexamenresultaten terug? U kunt in veel gevallen uw examenresultaten terugvinden in het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Als de periode tussen het afstuderen en de diploma-uitreiking vrij lang is, maar je wilt al wel een bewijs van je afstuderen, dan kan de examencommissie een examenverklaring uitgeven. Je kunt daarvoor bij de studieadviseur of -coördinator van je opleiding terecht. Gewaarmerkte kopie. Heb je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig

(Gewaarmerkt(e)) kopie diploma of cijferlijst - Hv

 1. De gemeente waarmerkt geen diploma's. De medewerker kan niet vaststellen of het aangeboden document echt is. U kunt de Nederlandse onderwijsinstelling waar u het diploma heeft behaald vragen om een gewaarmerkte kopie van het originele diploma. Bij diploma's uit het buitenland: DUO legaliseert geen buitenlandse documenten
 2. gewaarmerkt kopie van diploma en cijferlijst Algemene schoolzaken. Je bent nu hier: voorpagina » foru
 3. Daarmee verklaren we dat het een kopie is van het origineel. Soms is dit nodig voor officiële transacties. Een bevoegde medewerker ondertekent de verklaring. Let op. Voor het waarmerken van een Nederlands diploma moet u naar de instelling (school, universiteit, enz.) die het diploma heeft uitgereikt
 4. Alleen krijg ik nu van de IB groep een brief dat ik een gewaarmerkte kopie van m'n diploma en cijferlijst moet opsturen.. Hoe kom ik hieraan? De IB-Groep moet je diploma en cijferlijst gegevens toch allang in hun computer hebben? en een gewaarmerkte kopie is toch erg fraude gevoelig? [ Bericht 2% gewijzigd door famousje op 14-05-2009 17:07:33
 5. istratie terecht voor het certificeren van je RUG-diploma en het diploma-supplement. Hiervoor is het nodig dat je alle originele documenten meeneemt en zelf kopieën maakt van hetgeen je gewaarmerkt wilt hebben
 6. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis. Informatie vanuit DU
 7. Heeft u een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig? Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. U kunt hiervoor ook naar een notaris gaan. Diploma's en getuigschriften. Het waarmerken van kopieën van diploma's en getuigschriften is niet mogelijk

Eventueel zou de Nederlandse onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, gevraagd kunnen worden een gewaarmerkte kopie op basis van het originele diploma af te geven. DUO heeft in 2011 aan de onderwijsinstellingen laten weten dat gemeenten stoppen met het waarmerken van diploma's. Hieronder hun berichtgeving aan onderwijsinstellingen Ik heb geen gewaarmerkte kopie van mijn OG-certificaat, wat nu? U heeft geen gewaarmerkte kopie van uw OG-certificaat nodig om u te kunnen registreren in het BIG-register. Van de NVO heeft u ook nooit een gewaarmerkte kopie ontvangen. Als u op dit moment geregistreerd bent bij de NVO als OG, hoeft u uw OG-certificaat ook niet op te sturen Gewaarmerkte kopieën van diploma's kunnen opgevraagd worden bij Dienst Uitvoering Onderwijs. Aanvraag. U regelt dit persoonlijk bij het loket burgerzaken in het Stadhuis. Dit kan alleen op afspraak: maak een afspraak onlineof telefonisch via 14 0522 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur Een gewaarmerkte kopie of afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; situaties waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument; Geen diploma's. Het is niet mogelijk om een afschrift of kopie van een diploma te laten waarmerken

Heb je een gewaarmerkte kopie nodig van jouw diploma? Dit kunnen wij voor je verzorgen. Let op! Dit kan natuurlijk alleen als je het originele diploma nog hebt Voor sommige transacties heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. De gemeente geeft met een stempel en een handtekening aan dat een kopie van een document er precies zo uitziet als het origineel. Diploma's en getuigschriften worden niet meer gewaarmerkt door de gemeente. De medewerker Burgerzaken kan namelijk niet vaststellen of het aangeboden document.

Voor sommige transacties heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. Met een stempel en een handtekening geven wij aan dat een kopie of afschrift van een document er precies zo uitziet als het origineel. Maak hiervoor een afspraak. De kosten zijn € 8,95 (tarief 2021) per gewaarmerkte pagina de gemeente verklaart dat de inhoud van het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel; u moet het originele document meenemen; waarmerken kost € 6,90 per document; u krijgt de gewaarmerkte kopie(ën) meteen mee; diploma's worden niet gewaarmerk Diploma en Cijferlijst. Bul opnieuw aanvragen. Gewaarmerkte kopie. Vertaling bul en/of cijferlijst. Diplomaverificatie. Bibliotheek, ULCN en uMail. ULCN en uMail. Steun de Universiteit Leiden. Faculteiten. Archeologie. Geesteswetenschappen. Alumni- en studieverenigingen. Interviews met onze alumni Zodra je je diploma hebt, is het noodzakelijk dat je een gewaarmerkte kopie van je diploma naar het SSC stuurt. Lees meer over de gewaarmerkte kopie van je diploma De informatie over studiejaar 2020-2021 (voor een start in september 2020 of februari 2021) staat in onderstaande pdf U kunt een gewaarmerkte kopie laten maken van bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een koop- of huurcontract. De gemeente maakt geen gewaarmerkte kopieën van diploma's of getuigschriften. Dit doet de onderwijsinstelling waar u deze heeft behaald

U kunt de vraag krijgen van (vaak buitenlandse) instanties of u een gewaarmerkte kopie van een officieel document wilt opsturen. Bijvoorbeeld van een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente kan met een stempel en een handtekening een kopie van dit document waarmerken Als u gewaarmerkte kopie van een diploma nodig hebt, moet u dit regelen bij de onderwijsinstelling waar u het diploma behaalde. Met een 'gewaarmerkte kopie' verklaart een instantie, zoals de gemeente, dat de inhoud van het afschrift of de kopie (bijvoorbeeld van een rijbewijs of een paspoort) hetzelfde is als het origineel Een Gewaarmerkte kopie van het diploma Inschrijving in een register, zoals het KABIZ, kan alleen plaatsvinden als aan de opleidingseisen van het betreffende beroep is voldaan. De controle vindt plaats aan de hand van diploma modellen van de bestaande opleidingen en een lijst met diploma's uit het verleden, die recht geven op inschrijving gewaarmerkte kopie Wat Soms vragen buitenlandse instanties voor bepaalde documenten, meestal diploma's, een gewaarmerkte kopie op. Dat is een kopie van een origineel document dat door de gemeente op echtheid wordt gecontroleerd en voorzien van een stempel en handtekening

Translations in context of gewaarmerkte kopie in Dutch-English from Reverso Context: De aanvrager moet een gewaarmerkte kopie voorleggen van het registratiecertificaat van zijn merk Het originele document dat u wilt laten waarmerken: de gemeente maakt hiervan een kopie; Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Geld: u betaalt bij de aanvraag contant of met pin. Pinnen heeft de voorkeu U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken. Daarmee wordt bevestigd dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel. De gemeente waarmerkt geen diploma's. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald www.startpagina.n

Toelating en inschrijving - Succesvol studeren - UvA

Colloquium doctum - Universiteit van Amsterda

Zoeken op het UvAweb - Universiteit van Amsterda

 1. Toelating en inschrijven - UvA
 2. Hoe kom ik aan een gewaarmerkte kopie van mijn diploma
 3. Uittreksel diploma downloaden - Particulier - DUO Particulie
 4. Gewaarmerkte kopie - Universiteit Leide
 5. Gewaarmerkte kopie diploma/cijferlijst - Maastricht Universit
 6. Diploma kwijt of gewaarmerkte kopie nodig? Scald

Verklaringen - Studenten Universiteit Utrech

 1. Toelating en inschrijven - Duale master - gsh
 2. Home - Alumn
 3. Wat is een gewaarmerkte kopie? BIG-registe
 4. Gewaarmerkt kopie diploma nodig School & Studie (SES
 5. Den Haag - Kopie of afschrift waarmerke

Master Pedagogische Wetenschappen - Vrije Universiteit

 1. Studieverklaringen Tilburg Universit
 2. Verklaringen aanvragen Erasmus University Rotterda
 3. gewaarmerkt kopie van diploma en cijferlijst - Scholieren
 4. Gewaarmerkte kopie - Studente

Intussen bij Business Administration: Wat is een Chinees

 • Föhn Lidl.
 • Hotel Delden.
 • Nike Hoodie Wit.
 • Slipping through baby.
 • Ajax shirt 2020 dames.
 • Buikoverzichtsfoto ileus.
 • Nobelprijs Geneeskunde.
 • Drijft een appel.
 • Return of the Jedi IMDb.
 • Renault Talisman Lease.
 • Gescheurd trommelvlies oorsuizen.
 • Trailer TROLLS WERELDTOUR Nederlands.
 • Matteren met scotch brite sponsje.
 • Schilderij op Samsung TV.
 • Afbeelding Slaap lekker schat.
 • Aluminium canadese kano Grumman.
 • KLM assistentie aanvragen.
 • The Secret Garden samenvatting.
 • Home Alone 1 full movie Nederlands ondertiteling.
 • Tokyo op zondag.
 • Tubespaan deuren prijzen.
 • Jimmy Nelson documentary.
 • Wanneer kan ik met pensioen.
 • Motorola X4 64GB.
 • Grote mantel.
 • Liesbreukband review.
 • Passieve tillift huren.
 • Regenponcho kind Xenos.
 • Kiembaanmodificatie debat.
 • Wachtlijst Goldendoodle.
 • Medikinet vs ritalin.
 • Sehenswürdigkeiten Stuttgart.
 • MOCOORI toilet.
 • STIHL accu gereedschap.
 • Waterontharder hars.
 • Trap dichtmaken met deur kosten.
 • Facebook login problemen.
 • Falling Water serie.
 • Chocolate shooter Rolling Stones.
 • Sleepless in Seattle trailer.
 • Pestdokter Engels.