Home

Ventrikeltachycardie Acute Boekje

Dit protocol beschrijft de benadering van de geïntoxiceerde patiënt met een ventrikeltachycardie en/of ventrikelfibrillatie (VT/VF). Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze pagina kunt u hier feedback geven aan de redactie van Het Acute Boekje Het Acute Boekje 'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'. Toon index. Cardiologie Een regulaire breed complex tachycardie bij een man >50 jaar en zeker indien bekend met coronairlijden is een ventrikeltachycardie tot het tegendeel is bewezen Om te kunnen differentiëren kan gebruik worden gemaakt van de kenmerken bij lichamelijk en aanvullend onderzoek van VT en van Afbeelding Breed QRS complex tachycardie (zie Tools). Indien structurele hartziekte aanwezig, dan is de positief voorspellende waarde voor VT 95%, bij een doorgemaakt myocardinfarct zelfs 98% Ventrikeltachycardie en ventrikelfribilleren; QRS-verbreding bij de geïntoxiceerde patiënt; QT-verlenging en Torsades de Pointes; Hypertensie; Hyperthermie; De verwarde patiënt

Kantoorproducten nodig? - Gratis levering vanaf 20 eur

 1. Mijn Acute Boekje. U kunt een account aanmaken op Het Acute Boekje. Alle hoofdstukken zijn zichtbaar zonder account. Maar met een account kunt u favorieten aanmaken en notificaties ontvangen
 2. Ventrikeltachycardie en Torsade de pointes kan overgaan in ventrikelfibrilleren en leiden tot acute hartdood.4 Tevens kan er sprake zijn van een ernstige bradycardie of hartblok. Bij een Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze pagina kunt u hier feedback geven aan de redactie van Het Acute Boekje
 3. 'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'
 4. Het Acute Boekje 'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'. Direct zoeken in het Acute Boekje. Toon overzicht . Dit zijn de top 5 meest bekeken onderwerpen . Hyponatriëmie . Hoofdstuk.
 5. uut. Lees alles over ventrikeltachycardie

Ventrikeltachycardie kan als volgt ingedeeld worden: Non-sustained VT: drie of meer ventriculaire slagen met een maximale duur van 30 seconden. Sustained VT: een ventrikeltachycardie die langer dan 30 seconden duurt (of die binnen 30 seconden beëindigd is door middel van een elektrische schok, omdat de bloeddruk wegviel) Wat is ventrikeltachycardie? Ventrikeltachycardie is een aandoening waarbij een snelle hartslag (tachycardie) optreedt door een afwijking in de hartkamer (ventrikel).. Ventrikeltachycardie kan langdurig bestaan maar ook in aanvallen komen. De hartslag ligt tijdens een periode van ventrikeltachycardie altijd boven de 100 slagen per minuut, vaak zelfs boven de 120 slagen per minuut Zie ook de volledige versie of het hoofdstuk Acuut coronair syndroom uit de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in Spoedeisende situaties. Geef bij pijn (en afwezigheid van contra-indicatie voor nitraten) nitroglycerinespray sublinguaal, tenzij de systolische bloeddruk < 90 mmHg is

Ventrikeltachycardie treedt op wanneer de hartkamers (ventrikels) zich sneller samentrekken dan de boezems (atria). De bloedtoevoer naar het lichaam wordt verstoord De pocket Acute geneeskunde is hét handige boekje voor in de witte jas en omvat alles wat je moet weten voor jouw eerste dienst. In deze pocket worden, Ventrikeltachycardie 295 Torsade de Pointes 295 Sepsis 294 Shock 300 Cardiogeen 302 Hypovolemisch 302 Obstructief 302 Distributief 30 Bij 3 of meer extrasystolen direct achter elkaar spreekt met van een ventrikeltachycardie. Ventriculaire extrasystolen worden ingedeeld naar vorm: monomorfe extrasystolen: de complexen zien er hetzelfde uit en komen dus uit 1 focus. multiforme extrasystolen: de complexen zien er verschillend uit en komen dus uit meer dan 1 focus Acute longembolie EEN wolf IN SCHAApSKlEREN frederikus A. Klok, Jelmer E. Vahl, Menno V. Huisman en paul R.M. van Dijkman Dames en Heren, Tijdige en accurate diagnostiek bij een patiënt met klini-sche tekenen van acute longembolie is van groot belang, gezien de hoge kans op morbiditeit en sterfte als de behandeling wordt uitgesteld Tachycardie - een aanpassingsmechanisme Bij ziekte is de versnelde hartslag in veel gevallen een aanpassingsmechanisme, zoals bij koorts of hyperthyreoïdie (verhoogde schildklierwerking).Door de grotere energiebehoefte van de weefsels is meer bloed nodig (zuurstof en voedingsstoffen) en zal het hart dus sneller kloppen om aan de gestegen vraag te voldoen

Acute Boekje (2009, NIV leden)安卓下载,安卓版APK | 免费下载

3 Colofon Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Vierde editie 2009 ISBN: Dit boekje is tot stand gekomen op initiatief van de ziekenhuizen binnen de opleidingsregio Amsterdam I, i.s.m. de Commissie Richtlijnen van de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV), en mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de. Abcde (Paperback). Geschreven in het nederlands door een SEH-arts is dit een boek dat te gebruiken is als cursusboek bij de ABCDE cursus voor..

Ventrikeltachycardie en ventrikelfribilleren - Het Acute

Als je hart (te) snel klopt.Tachycardie is de medische en Latijnse term voor een hoge hartslag. Een wat hogere hartslag is lang niet altijd een medisch probleem. Als je sport of je inspant, klopt je hart ook sneller. Maar hoe weet je of er toch sprake is van een aandoening?Wat is tachycardie?Hoe snel het hart klopt, verschilt per persoon. De sinusknoop in de rechterboezem va Tijdens een ventrikeltachycardie pompt het hart vaak slechter dan tijdens een normaal ritme. Daardoor daalt de bloeddruk heel snel en kan men uiteindelijk het bewustzijn verliezen. Een ander probleem is dat een ventriculaire tachycardie kan overgaan in ventrikelfibrilleren, waarbij het hart helemaal niet meer pompt en uiteindelijk een hartstilstand zal plaatsvinden Hartritmestoornissen met circulatiestoornissen Ventrikeltachycardie. Een ventrikeltachycardie, afgekort als VT is een levensbedreigende ritmestoornis waarbij het kan gebeuren dat er geen bloed meer wordt rondgepompt.Bij een ventrikeltachcardie is er sprake van een zeer snelle hartfrequentie, omdat het hart geprikkeld wordt vanuit de kamers (vaak door een litteken na een hartinfarct) en die. Hier gaat het om een snelle, regelmatige hartslag (>100/min) die plots begint en ook even plots weer eindigt. Het wordt veroorzaakt door snelle elektrische prikkelingen die voortkomen uit de voorkamers zelf of uit de AV-knoop, en dus niet uit de sinusknoop (de normale werking van het hart vindt u hier).Het snelle ritme neemt op dat moment de normale hartslag over Het hart is een spier die zich ons leven lang onophoudelijk ritmisch samentrekt en weer ontspant. Elke hartslag wordt gestimuleerd door een elektrisch signaal dat in het geleidingsstelsel van het hart wordt opgewekt. Een normale hartslag herhaalt zich 60 tot 100 keer per minuut. Soms gaat het hart door een storing van het geleidingsstelsel te snel of te langzaam kloppen, of onregelmatig. De.

Hartritmestoornissen - Het Acute Boekje

10 Acute boekje Inwend Ige specIAl smen nhoudsopgAve 11 21. Infecties bij aids/immuungecompromitteerden 263 21.1 Pneumocystis-jiroveci-pneumonie 263 21.2 Toxoplasma-gondii-encefalitis 264 21.3 cryptococcus neoformans meningitis/encefalitis 26 Deze ventrikeltachycardie is de meest voorkomende idiopathische ventrikeltachycardie en kent een zeer gunstige langetermijnoverleving. De werkdiagnose 'ventrikeltachycardie uit de rechterventrikeluitstroombaan' kan gesteld worden met behulp van een goede anamnese (inclusief familieanamnese), bestudering van het 12-afleidingen-ecg en aanvullende niet-invasieve diagnostiek Het Acute Boekje 'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'. Direct zoeken in het Acute Boekje. Toon overzicht . Er is 1 resultaat dat aan uw zoekopdracht voldoet: Hypocalciëmie . Hoofdstuk. Eind 2009 is onder auspiciën van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) het Acute Boekje gepubliceerd. Het Acute Boekje is sindsdien een landelijk gedragen goed en behoort tot de meest geraadpleegde richtlijnen. Naast internisten en arts-assistenten interne geneeskunde wordt het Acute Boekje ook door andere medische specialismen gebruikt. Uit de praktijk is gebleken dat de uitgave [ en auteurs, die aan dit speciale boek 'Reanimatie in Nederland 2016' hebben meegewerkt. In het bijzonder zijn wij de leden van de kerngroep weCAN (werkgroep Cardiac Arrest Nederland), die de voorbereidingen troffen voor de datacollectie en als (mede) auteurs een leidende rol speelden, grote dank verschuldigd

Inleiding []. Anatomie van het hart; Werking van het hart; Pathologie van het hart (hartritmestoornissen) Interpretatie van het elektro-cardiogram (ECG)Medicatie bij hartritmestoornissen []. Hartritmestoornissen hoeven geen behandeling tenzij de patiënt subjectief last ondervindt, er hemodynamische stoornissen optreden of de prognose voor de ritmestoornis ongunstig is Acute geneeskunde is in de eerste plaats een leerboek, gericht op het kennisniveau van de basisarts, De indeling van het boek is gebaseerd op de belangrijkste symptomen waarmee de patient zich presenteert en de meest voorkomende situaties waarin de patient wordt aangetroffen Acute geneeskunde is in de eerste plaats een leerboek, gericht op het kennisniveau van de basisarts, maar het is ook een naslagwerk voor specialisten in opleiding, De indeling van het boek is gebaseerd op de belangrijkste symptomen waarmee de patiënt zich presenteert en de meest voorkomende situaties waarin de patiënt wordt aangetroffen Handboek acute verloskunde (Paperback). Voor verloskundigen, obstetrie- en ambulanceverpleegkundigen, arts-assistenten en Spoedeisende Hulp Artsen.. Acute pericarditis: Soorten van ontsteking van hartzakje Pericarditis verwijst naar een ontsteking van het hartzakje (pericardium). Hierbij gebeurt een afzetting van fibrineus (vezelstofhoudend) materiaal in de pericardiale ruimte en treedt dikwijls pericardiale effusie op. Dit houdt in dat zich een kleine hoeveelheid vocht ophoopt tussen de twee lagen van het hartzakje

Het boekje bevat lokale richtlijnen waar op goede indicatie van afgeweken kan worden. Deze richtlijnen zijn bedoeld om uw eigen oordeelsvorming te ondersteunen, niet om die vervangen. De richtlijnen komen niet in mindering op uw verantwoordelijkheid als medische profes-sional beschouwing. Bij acute mesenteriale ischemie bestaat er een relatief snel optredende doorbloedingsstoornis van het maag-darmkanaal. Met een frequentie van ongeveer 0,1 van alle ziekenhuisopnamen is dit geen zeldzame aandoening.1 2 De aandoening kan op alle leeftijden voorkomen, gemiddeld bij 67 jaar. Meestal is het gebied dat verzorgd wordt door de A. mesenterica superior aangetast, waardoor. Acute Addison crise 100 mg hydrocortison i.v. bolus, gevolgd door continu infuus met 200 mg hydrocortison / 24h. Gevolgd door een continu infuus met 100 mg hydrocortison / 24h. Verder afbouwen op geleide van kliniek en in overleg met internist-endocrinoloog. Afbouwschema voor thuis i.o.m. internist-endocrinoloog Aanvullende informatie: BijnierNe Dit boek is bedoeld voor de medisch student in zowel Bachelor als Masterfase van de studie, maar ook voor verpleegkundig specialisten en physician assistants binnen de acute zorg, zoals in de ambulancezorg, afdelingen SpoedEisende Hulp (SEH) en Intensive Care

De Richtlijn Diagnostiek acute buikpijn bij volwassenen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en gepubliceerd in 2013. Inhoud van de richtlijn In deze richtlijn worden alle beschikbare studies rondom diagnostiek bij patiënten met acute buikpijn samengevat en geclassificeerd naar bewijsniveau mieën wordt in de acute fase vooral bepaald door de hemodynamische toestand van de patiënt. Bij de onstabiele patiënt moet onmiddellijk overgegaan worden tot synchrone cardioversie (100 tot 360 Joule, monofasisch of bifasisch equivalent). Bij een ventrikeltachycardie (VT) zonder pols wordt asynchroon gedefibrilleerd Leverenzymen: Verhoging van de leverenzymen kan al optreden 4 uur na inname. Een verdubbeling van de transaminasewaarden na 24 uur duidt op een toegenomen kans op irreversibele leverschade ten gevolge van de paracetamolinname. Indien verhoogd dient deze bepaling om de 8 uur herhaald te worden. Zie voor vervolgbehandeling acute boekje NIV Het boekje is samen met een gebruikersgroep gemaakt. Een verpleegkundige, een teamleider, een arts, een psycholoog en een kwaliteitsfunctionaris leverden input. Het is door zo'n 40 medewerkers getest. Iedereen heeft het Zakboekje gekregen. Lees meer op Zorg voor Beter Een tachycardie is een hartritme waarbij het hart in rust klopt met een frequentie van meer dan 100 slagen per minuut.. Tachycardie kan vele oorzaken hebben. Het kan een normale reactie zijn op stress of lichamelijke inspanning. Andere oorzaken kunnen zijn uitdroging, ondervoeding, bloedarmoede of een tekort aan vitamine B1.Ook het gebruik van bepaalde stimulerende middelen, zoals koffie.

Acute hyponatriëmie mag initieel sneller gecorrigeerd worden met 1-2 mmol/l/uur. Vaak is een stijging van 5 mmol/l echter al genoeg om symptomen te couperen. Indien hyponatriëmie waarschijnlijk of zeker chronisch is, of als er risicofactoren voor het osmotische demyelinisatie syndroom zijn, moet een langzamere correctiesnelheid van < 8 mmol/l/dag aangehouden worden Welkom bij het Nationale AntibioticaBoekje van de SWAB! De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibiotica boekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn Koop Acute boekje 2009 (9789085231974) je van . Artikelomschrijving. Het Acute boekje is er om artsen in acute situaties op het brede terrein van de Interne Geneeskunde te ondersteunen, om zodoende snel goede medische beslissingen te nemen Het Netwerk Acute Zorg Limburg ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om de acute zorgpatiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden, in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio

Het Acute boekje is er om artsen in acute situaties op het brede terrein van de Interne Geneeskunde te ondersteunen, om zodoende snel goede medische beslissingen te nemen. Eerdere uitgaven werden geproduceerd in samenwerking met de internisten van de opleidingsregio Amsterdam-I, maar inmiddels heeft het boekje een landelijk karakter door brede steun vanuit alle opleidingsregio's in Nederland Acute anemie zonder comorbiditeit Tolerantie Acuut bloedverlies kan lang worden verdragen bij een geringe snelheid van bloedverlies. Indien normovolemie en oxygenatie gehandhaard kunnen worden, raakt de patiënt niet in shock. De laagst aanvaardbare grens voor acute anemie door bloedveerlies bij de mens is niet vastgesteld. Er zijn wel gegevens over... Lees meer > Verheugt FWA. Het acute coronaire syndroom: technologische verbeteringen in diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2241-6. Missov ED, de Marco T. Clinical insights on the use of highly sensitive cardiac troponin assays. Clin Chim Acta 1999;284:175-85. Nunes JP, Silva JC, Maciel MJ Huisartsen en praktijkondersteuners worden vrijwel dagelijks benaderd met min of meer acute hulpvragen op het gebied van diabetes mellitus. Deze lopen uiteen van een eenvoudige vraag in het kader van de insulinebehandeling tot een vraag voor directe hulp.. Vitamine B12 deficiëntie, diagnose en suppletie Protocol Rijnland Ziekenhuis Verdenking neurologische uitval of hemolytische anemie t.g.v. vitamine B12 deficiëntie: vitamine B12 concentratie < 138..

Acute duizeligheidsaanvallen brengen onrust en paniek teweeg bij patiënt en omstanders. De eerste aanval van het syndroom van Ménière kan verward worden met ziektebeelden zoals acute voedselvergiftiging, hypoglykemisch coma, cerebrovasculair accident en ook met dronkenschap, waardoor een Ménière-aanval wel eens in een politiecel moet worden doorstaan Protocol behandeling en steroïdafbouwschema polymyalgia rheumatica (PMR) en arteriitis temporalis (AT)/reuzencelarteriitis (GCA) PMR Dosering prednisolon: Start prednisolon 1dd 20 mg oraal voor 2.. Bij het ontwikkelen van de eLearning is naast informatie uit het Compendium en het Acute Boekje dankbaar gebruik gemaakt van reeds ontwikkeld informatiemateriaal uit verschillende ziekenhuizen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Samara de Jong-Jaber Email: jaber@internisten.n Een acute en ook fatale obstructie van de luchtweg kan, ook bij volwassenen, het gevolg zijn. De jaarlijkse incidentie bij volwassenen wordt geschat op 1 per 100.000 inwoners.1. Epiglottitis heeft vooral betekenis in de differentiële diagnose van pseudocroup bij kinderen

Het acute boekje psychiatrie is ontwikkeld om concrete handreiking te bieden aan psychiater over hoe te handelen in acute situaties. De adviezen in het acute boekje psychiatrie zijn waar mogelijk gebaseerd op Nederlandse richtlijnen. Voor vier onderwerpen bleek geen Nederlandse richtlijn beschikbaar Een hartritmestoornis is een afwijking in de snelheid, regelmaat en/of oorsprong van het hartritme. Het kan zich uiten in:hartkloppingen (te snel of te traag)gevoel van overslagen (extra hartslagen en pauzen)trillend gevoel op de borst en in de keel (palpitaties)Soms belemmert de hartritmestoornis de pompfunctie van het hart, met een lagebloeddruk tot gevolg Het Acute Boekje is onder auspiciën van de Nederlandse Internisten Vereniging geschreven en bevat richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van (acute) aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde. Vanaf 1 mei 2017 is er een nieuwe versie digitaal,. acute en chronische infecties (TBC, osteomyelitis, ) chronische ontstekingsreacties (Sarcoidose, bindweefselziekten, colitis ulcerose, ziekte van Crohn, ) rebound thrombocytose na een thrombocytopenie of bij beenmergherstel: na splenectomie (en trombose van V. Lienalis

Malaria - Het Acute Boekje

Misselijkheid en braken zijn niet hetzelfde als dyspepsie (een brandend, opgeblazen of pijnlijk gevoel in de maagstreek) of regurgitatie (het opgeven van onverteerd voedsel of drinken zonder voorafgaande misselijkheid, zoals bij zuigelingen vaak het geval is). Dehydratie is de vermindering van de hoeveelheid lichaamsvocht, meestal uitgedrukt in de procentuele afname van het lichaamsgewicht Acute Boekje boek epub. Adriano Zumbo pdf download (Adriano Zumbo) Agnes McDowell pdf download (M.K. Peta) Alarmfase rood download PDF Tess Gerritsen Acute Pancreatitis (alvleesklierontsteking) Acute Pancreatitis is een ernstige aandoening waarbij de alvleesklier (pancreas) ontstoken is. Acute pancreatitis wil zeggen dat het een kortdurende of tijdelijke ontsteking is. Meestal komt de ziekte binnen enkele weken weer tot rust De informatie uit deze richtlijn vormt de input voor de herziening van het Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging. Werkwijze. Knelpuntenanalyse. De richtlijnwerkgroep heeft in de eerste werkgroepvergadering knelpunten in de opvang van patiënten met een acute intoxicatie geïnventariseerd Hypercalciemie Definitie: Totaal gecorrigeerd serum-Ca hoger dan 2,65 mmol/l Bepaling gecorrigeerd serum calcium: Het serum-Ca dient gecorrigeerd voor het serum albumine (normaal 40 g/l) volgens de..

Die zullen dezer dagen worden gevaccineerd en krijgen daarom media-aandacht, waarbij veel kranten het hebben het over 'acute zorgmedewerkers'. Alsof er ook chronische zorgmedewerkers zouden. Acute interne geneeskunde. Reanimatieprotocol. Intoxicaties. SIRS en sepsis. Anafylactische reacties. Acute monoartritis. Vasculaire geneeskunde en trombose. Diagnostiek van DVT. Diagnostiek van longembolie. Behandeling van DVT en LE (incl. NOACs) Duur van de behandeling. Protocol bridging van antistolling BT - Acute boekje. ER - Nanayakkara PWB. Algemene benadering van zuurbase stoornissen. In Acute boekje. 2017. Powered by Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine.

Ongeveer 30.000 medewerkers van de acute zorg krijgen op korte termijn het coronavaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech, meldt het ministerie van Volksgezondheid zaterdag. De eerste. Hypoalbuminemie is een klinisch teken in het lichaam dat wordt vastgesteld wanneer er een te laag albuminegehalte is in het bloed.Bij albuminewaarden die lager zijn dan 34 gram per liter bloed, is sprake van hypoalbuminemie.. Signalen en symptomen. Hypoalbuminemie wijst vaak op een onderliggende medische aandoening Nieuwe versie van het Acute Boekje is uit. 1 mei 2017 'Het Acute Boekje' is geactualiseerd. Het Acute Boekje is onder auspiciën van de Nederlandse Internisten Vereniging geschreven en bevat richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van (acute) aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde

Breed complex tachycardie - Het Acute Boekje

Een acute maagslijmvliesontsteking (acute gastritis) is een kortdurende of tijdelijke ontsteking van het slijmvlies aan de binnenkant van de maag. Dit slijmvlies heeft twee belangrijke functies. In de slijmvlieslaag bevinden zich de klierbuizen die betrokken zijn bij de productie van maagsap, dat een belangrijke rol speelt bij de spijsvertering Protocol endocarditis Endocarditis heeft een divers klinisch profiel en is daarom niet altijd gemakkelijk te herkennen. Het kan zich presenteren als een acute, snel progressieve infectie, maar ook als een subacute of chronische ziekte met weinig koorts Een Addinsonse crisis (acute bijnierschorsinsufficiëntie) ontstaat meestal na het te snel stoppen van eerder langdurig gegeven corticosteroïden.Niet alleen na orale corticosteroïden, ook na langdurig gebruik van lokale corticosteroïden van een hoge klasse en/of over een groot oppervlak kan bijnierschorsinsufficiëntie bij het staken ervan Prijs: € 0,00, ISBN/ISBN13: 9789085231974, Categorie: Boek. Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen Acute dystonie komt regelmatig voor en kan veel angst oproepen. Het is een beeld wat de de behandelaar de eerste keer mogelijk niet herkend, echter een volgende keer zeker zal herkennen! Klinisch beeld Een dystonie leidt tot abnormale houdingen of spasmen van d

Uw partner, familielid of iemand anders uit uw naaste omgeving is vanwege een ziekte, ongeval of operatie opgenomen in het UMCG. U merkt dat uw naaste niet direct reageert zoals u gewend bent. Dat komt doordat hij of zij lijdt aan acute verwardheid (delirium). De behandeling bestaat uit het opheffen van de lichamelijke oorzaak Bij vrouwen met acute buikpijn op de SEH is het aan te bevelen om alleen een gynaecologisch consult te verrichten wanneer na afronding van het beeldvormend diagnostisch traject een verdenking bestaat op een urgente gynaecologische diagnose.. Als er in de differentiaal diagnose een gynaecologische aandoening staat, zeker bij pijn gelokaliseerd in de onderbuik, dient er bij vrouwen in de. De richtlijn 'Eerste opvang van brandwondenpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum' is ontwikkeld door zorgprofessionals uit verschillende beroepsgroepen en organisaties, in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting 4 Voorwoord bij de vierde editie De ontwikkelingen van verpleegkundige diagnosen in de Verenigde Staten gaan steeds door, zoals we zien in de nieuwste druk van Handbook of Nursing Diagnosis van Lynda Jual Carpenito-Moyet. Haar 13 e editie is zodanig gewijzigd, dat een nieuwe Nederlandse uitgave niet kon uitblijven. De meest in het oog springende veranderingen zijn: een sterk toegenomen aantal.

Aortadissectie - Het Acute Boekje

www.hetacuteboekje.n

Het boekje Acute psychiatrie bevat informatie over acute presentaties van psychiatrische ziektebeelden en bestaat uit standaarden per onderwerp. De redactie heeft geprobeerd de onderwerpen zo te kiezen dat zij een reflectie vormen van presentaties van acute psychiatrische beelden die vooral door aios psychiatrie, psychiaters, de huisarts, artsen op de spoedeisende hulp en medewerkers van een. Acute boekje, Diabetische keto-acidose (DKA) en Hyperosmolair hyperglykemisch non-ketotisch syndroom (HHS), 17-10-2018 Referenties. Dekker TJA et al. Fataal hersenoedeem bij behandeling van een volwassene met diabetische ketoacidose. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D734; Kitabchi AE et al. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes acute en chronische nociceptieve pijn Advies. Volg bij pijnbehandeling een stapsgewijze aanpak en ga bij onvoldoende pijnstilling, contra-indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap. Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) eventueel in combinatie met paracetamol

Login - Het Acute Boekje

Acute hemolytische transfusiereacties Symptomen. Hoge koorts al of niet met koude rilling en/of pijn op de borst, hypotensie, dyspnoe, misselijkheid, lendepijn en tachycardie. Oorzaak. Antistoffen tegen erytrocytenantigenen. Indeling Algemeen. Alle reacties die binnen 24 uur na een transfusie zijn opgetreden en die worden veroorzaakt door hemolyse De module Acute ontregeling en haar submodules zijn niet langer geldig. De module is gemarkeerd voor urgente herziening. In afwachting van de herziening wordt verwezen naar het recent herziene protocol voor behandeling van DKA en HHS (herziening 17-10-2018) opgenomen in het Acute Boekje

QT-verlenging en Torsades de Pointes - Het Acute Boekje

Acute appendicitis is de medische term voor blindedarmontsteking. Omdat een ontsteking van de blinde darm meestal vrij plotseling ontstaat, wordt het vaak acute blindedarmontsteking genoemd. Er zijn verschillende oorzaken voor een blindedarmontsteking, meestal is sprake van een verstopping van de binnenkant Richtlijn Acute Ontregeling Diabetes Mellitus, DKA-HHS 2005 4 4. Bicarbonaat - Bij pH < 7.0: geef 300-500 ml (= 50- 80 mmol) NaHCO3 1,4 % als zij-infuus, 200 ml per uur - (Alternatief: voeg 50-100 ml (= 50-100 mmol) NaHCO3 8,4 % toe aan 1000 ml NaCl 0,45 %, infuussnelheid: zie onder 1) BEHANDELPROTOCOL VOOR HHS Criteria: plasmaglucose > 30 mmol/l, arteriële pH > 7.30, bicarbonaat > 15 mmol/l.

Acute bijniercrisis (Addison-crisis): Tekort aan cortisol Een acute bijniercrisis (Addison-crisis, acute bijnierinsufficiëntie) is een levensbedreigende aandoening die optreedt wanneer een patiënt niet genoeg cortisol in het lichaam heeft. Cortisol is een hormoon geproduceerd door de bijnieren Bij acute klachten kan het gaan om acuut coronair syndroom, pulmonale hypertensie bijvoorbeeld door multipele longembolieën of ernstig COPD, tachycardie en ernstige nierfunctiestoornissen. Bij minder acuut begonnen klachten kunnen ook atriumfibrilleren (of andere ritmestoornissen), hoge leeftijd, ernstige infectie en nierfunctiestoornissen de oorzaak van de verhoogde spiegels zijn

Problematisch alcoholgebruik:drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen en dat een adequate aanpak van bestaande problemen verhindert.De geconsumeerde hoeveelheid alcohol is niet leidend voor de diagnose. Stoornis in het gebruik van alcohol: problematisch alcoholgebruik waarbij wordt voldaan aan de DSM-5 criteria voor een stoornis in het gebruik van. Acute Boekje #1: Dennis 24-07-2013 14:11: Ik ben op zoek naar een papieren versie van het acute boekje. Is er iemand die hem voor een zacht prijsje verkoopt? dennis_ellenbroek@hotmail.com ps. ik weet dat je die ook gratis kunt downloaden #2: TN 30-07-2013 22:16: Je kunt t halen bij MFVN Acute bacteriële meningitis. Door | 2020-03-26T13:49:45+00:00 september 13th, 2019 |. Read More Algemeen. Door | 2020-03-26T13:49:47+00:00 september 13th, 2019 Dit boek is hét standaardwerk over verpleegkundige diagnostiek, samengesteld door NANDA International. Het is een toonaangevende en wereldwijd erkende classificatie van wetenschappelijk onderbouwde verpleegkundige diagnoses. De editie 2018-2020 is uitvoe Coma en Bewustzijnsdaling, Het Acute boekje. Geraadpleegd via www.hetacuteboekje.nl (01-2019) Roberts DM, Smith MW, Gopalakrishnan M, et al. Extreme ƴ-butyrolactone overdose with severe metabolic acidosis requiring hemodialysis. Ann Emerg Med 2011; 58: 83-85

Acute hartdood. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Plotse hartdood, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd. Acute gastritis kan worden veroorzaakt door irritatie en beschadiging van het maagslijmvlies als gevolg van een infectie met een virus, bacterie of schimmel, overmatig alcoholgebruik, roken, chronisch braken, stress, een sterk verminderde weerstand, het terugstromen van gal uit de dunne darm in de maag (galreflux), of het langdurig gebruik van bepaalde medicijnen zoals aspirine of non. Pleuritis is een ontsteking van uw longvlies of borstvlies. Bij de ontsteking schuurt uw borstvlies tegen de borstwand. Dat schuren kan een vervelende en scherpe pijn veroorzaken bij het ademhalen. Dat komt doordat het longvlies vol zenuwen zit. Pleuritis wordt in de volksmond ook wel pleuris genoemd. Het is iets anders dan een longontsteking. Daarbij zijn de bronchiën en de longblaasjes diep.

Hyperkaliëmie - Het Acute Boekje

Spondylodiscitis Definitie: Spondylodiscitis omvat vertebrale osteomyelitis, spondylitis en discitis. Pathogenese: Hematogeen Direct inoculum (na trauma of chirurgie) Per continuitatem via erbij.. Maar ik heb wel thuis de papieren versie van het acute boekje! Heel erg jammer! 2 / 5 door M Iranda P1 · Versie: 1.1. 24/12/2011. Even geduld aub. Eindelijk dan te verkrijgen maar dan niet gelijk voor de hele groep. Kom je erachter dat acute boekje eigenlijk toch nog weer wat chronisch geduld vraagt Een acute epididymitis wordt meestal veroorzaakt door een bacterie, vaak een E. Coli. Soa's als oorzaak van een acute epididymitis komen niet alleen voor bij patiënten onder de 35 jaar. De meest voorkomende seksueel overdraagbare verwekker is Chlamydia trachomatis. Een virus als verwekker van acute epididymitis is zeldzaam

 • Tulip Fever recensie.
 • MOCOORI toilet.
 • Mbo niveau 3 staat gelijk aan mavo.
 • Combine kopen.
 • Hoe lang mag een hond wandelen.
 • Europese dwergooruil.
 • Zweedse series.
 • Squatten resultaat.
 • Hoogste bergen Duitsland.
 • Lucardi graveren review.
 • Stoommachine betekenis.
 • Premier League huidig seizoen.
 • Polaprezinc.
 • Ide programming software.
 • Tweedehandskast.
 • Nutella mug cake no cocoa powder.
 • Mr sushi Groningen review.
 • Fel invasion.
 • Batavia Stad openingstijden.
 • Fortnite skin combo maker.
 • Ulead Photo Express.
 • Besluit houders van dieren.
 • Kruidvat cadeaukaart.
 • Pup opvoeden en werken.
 • Makkelijke schoenen.
 • Instagram spots Den Haag.
 • Chukka boots Heren Timberland.
 • Kaki fruit.
 • Pasfoto maken gemeentehuis Heerhugowaard.
 • Waar ontstaan de sporen bij mossen.
 • Boekenlegger HEMA.
 • Philips perfect care express ontkalken.
 • Moederbord zekering.
 • Profile picture Girl.
 • Uittreksel basisregistratie.
 • Polyester dieren 2dehands.
 • Pleistoceen.
 • Boston Terriër snuit.
 • Kerst kader profielfoto.
 • Kaart rivieren Rusland.
 • Tavegyl netelroos.